Drd. Mariana Cerepanova, lector universitar în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, a participat cu lucrarea științifică „Specificul traducerii specializate în domeniul industriei alimentare” la Colocviul internațional „Patrimoniul canonic – suport al vitalităţii şi diversităţii culturale”, organizat în perioada de 4-6 aprilie la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România.

Ajuns la a VII-a ediție, evenimentul este prilejuit, în avans, de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, dar şi a Zilei Bibliotecarului Român (23 aprilie), și include trei axe de dezbatere: „Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale”, „Cartea – resursă de creativitate şi vitalitate, punte între generaţii, instrument de formare – informare, tezaurul memoriei culturale, suport pentru cercetare ştiinţifică” şi „Patrimoniul canonic şi traducerea – continuitate şi apropiere”.

Totodată, fiind organizat în colaborare cu Colegiul Doctoral Francofon Regional în Domeniul Științelor Umaniste, colocviul își propune și o apropiere a cercetătorului – tânăr cercetător, dascăl, formator,  incluzând și o secţiune specială dedicată doctoranzilor şi tinerilor cercetători.

Colocviul îşi propune o reevaluare a dimensiunilor identitare din perspectiva antropologiei culturii şi profilarea unor noi perspective asupra conceptului de cultură (diversitate/ identitate culturală). Cei peste 100 de participanţi la manifestare reprezintă mediile academice şi preuniversitare din Georgia, Italia, Republica Moldova, Ucraina şi România.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)