- UTM - https://utm.md -

UTM și SumDU au încheiat un important parteneriat strategic

Prorectorul Universității Tehnice a Moldovei, Dinu Țurcanu, și Volodymyr Lyubchak, prorector Сумський державний університет ӏ СумДУ ӏ Sumy State University ӏ Sumdu [1], au semnat un Acord de Parteneriat strategic între UTM [2] și SumDU [3]

Potrivit angajamentelor contractuale, părțile au convenit să colaboreze în următoarele activități comune, dar nu numai:

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența prof. univ., dr. Victor Șontea, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM; prof. univ., dr. O. Pogrebnjak, șef Catedră nanoelectronică, SumDU; prof. univ., dr. S. Protsenko, decanul Facultății Electronică și Tehnologii Informaționale, SumDU; K. Kyrychenko, șef Departament Relații Internaționale, SumDU.

Delegația UTM, condusă de Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, efectuează în această perioadă o importantă vizită de colaborare cu Universitatea de Stat din Sumy, care se află în TOP-ul universităților din Ucraina, dar și în TOP-urile mondiale.