Prorectorul Universității Tehnice a Moldovei, Dinu Țurcanu, și Volodymyr Lyubchak, prorector Сумський державний університет ӏ СумДУ ӏ Sumy State University ӏ Sumdu, au semnat un Acord de Parteneriat strategic între UTM și SumDU

Potrivit angajamentelor contractuale, părțile au convenit să colaboreze în următoarele activități comune, dar nu numai:

  • cooperare ştiinţifică şi didactică internaţională în beneficiul educaţiei, pregătirii şi cercetării academice în domeniul electronicii, nanotehnologiilor, tehnologiilor informaţionale şi ingineriei biomedicale;
  • schimbul de informații și de experiență privind managementul calității procesului de educaţie şi cercetare ştiinţifică;
  • consultarea şi susținerea reciprocă în vederea dezvoltării parteneriatului prin proiecte de comun interes;
  • organizarea în comun a evenimentelor didactice, ştiințifice şi ştiinţifico-practice (conferințe, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, şcoli de vară etc.), desfăşurate inclusiv în regim online.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența prof. univ., dr. Victor Șontea, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM; prof. univ., dr. O. Pogrebnjak, șef Catedră nanoelectronică, SumDU; prof. univ., dr. S. Protsenko, decanul Facultății Electronică și Tehnologii Informaționale, SumDU; K. Kyrychenko, șef Departament Relații Internaționale, SumDU.

Delegația UTM, condusă de Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, efectuează în această perioadă o importantă vizită de colaborare cu Universitatea de Stat din Sumy, care se află în TOP-ul universităților din Ucraina, dar și în TOP-urile mondiale.

(Visited 4 times, 1 visits today)