Colocviul AUF „Gestiunea universitară în era tehnologiilor informaționale”

Pe final de martie, considerată luna Francofoniei, Carolina Timco, șef Serviciu relații internaționale, a participat la colocviu internațional, organizat în cadrul inițiativei pentru guvernanță în Noul Spațiu Universitar Francofon al AUF (IGNEUF), întitulat „Gestiunea universitară în era tehnologiilor informaționale”.

Colocviul a fost organizat de către ESFAM (Ecole supérieur de la Francophonie pour l’Administration et le Management) și IFGU (Institut de la Francophonie pour la Gestion Universitaire) și a reunit reprezentanți din universitățile francofone din regiunile de Sud și Nord. Subiectul de bază discutat a fost influența Tehnologiilor Informaționale asupra universităților și modelele economice și de gestiune a universităților induse de aceste modificări. Obiectivul de bază al colocviului a fost de a identifica modalități concrete de fortificare a capacităților universităților  și a noilor parteneriate, prin intermediul tehnologiilor informaționale și de a le utiliza în beneficiul unei gestiuni eficiente a universităților.

În deschiderea colocviului, pe 28 martie,  au luat cuvânt reprezentanți a misiunilor diplomatice, a guvernului Bulgariei, precum și secretarul general al AUF, directorul regional al AUF pentru Europa Centrală și Orientală, reprezentanți a Universității din Sofia, care au găzduit evenimentul.

În alocuțiunea sa, comisarul european pentru Economie și Societatea informațională, dna Maria GABRIEL a trecut în revistă acțiunile pe care le-a întreprins Uniunea Europeană în vederea  valorificării oportunităților pe care le oferă tehnologiile informaționale, inclusiv și pe area învățământului superior. Domnia sa și-a exprimat încrederea că acțiunile întreprinse va permite Europei să dețină propriul curs de dezvoltare tehnologică, care să aibă la bază valorile europene și care să îi permită să fie competitivă pe piața mondială.

În continuarea colocviului reprezentanți a instituțiilor de învățământ superior din Belgia, Franța, Vietnam, Senegal, Egipt și Liban au prezentat experiența lor în utilizarea tehnologiilor informaționale în beneficiul universităților, menționând și pericolele pe care le comportă, precum și modalitățile de depășire.

În cea de-a doua zi, lucrările colocviul s-au desfășurat la ESFAM, în sesiuni paralele. În cadrul panelului  „ Transformarea numerică – vector a noilor strategii a instituțiilor”, Carolina Timco a prezentat lucrarea elaborată în colaborare cu Larisa Bugaian și Dinu Țurcanu – Strategia TIC și gestiunea Universității Tehnice a Moldovei, ce descrie influența TIC asupra gestiunii UTM prin prisma celor 4 componenente a autonomiei universitare – autonomie organizațională, a resurselor umane, academică și financiară.

Spre finalul celei de-a doua zi a conferinței, a fost prezentată  Strategia TIC și programele TIC a AUF, care au ca obiectiv să fortifice prezența Francofoniei în mediul virtual.

Evenimentul a finalizat cu ceremonia de înmânare a diplomelor absolvenților ESFAM, promoția 2017/2018, printre absolvenți fiind și reprezentanți a Moldovei.

Participarea la colocviu a fost posibilă datorită suportului acordat de către AUF Chișinău, cu implicarea nemijlocită a Dnei Roxana Țurcanu, director AUF Chișinău, căreia îi aducem mulțumiri.

(Visited 10 times, 1 visits today)