Aliona DODU – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Aliona DODU

Vineri, 12 aprilie 2019, ora 14:00 în ședința Seminarului Științific de Profil 521. Economie, business, administrare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chișinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei DODU Aliona, cu tema: „DEZVOLTAREA INCUBATOARELOR DE AFACERI – INFRASTRUCTURĂ DE SUPORT AL MICULUI BUSINESS”, la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător științific: dr. hab., prof. univ. GOROBIEVSCHI Svetlana

Secretar științific: dr., conf.univ., CRUCERESCU Cornelia, (tel: +373 22 567859)

 

(Visited 59 times, 1 visits today)