Studenții anului II care urmează programul de studiu „Drept” la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, însoțiți de către conf. univ., dr. Viorica URSU, titularul disciplinei „Dreptul vamal”, au efectuat vizite de studiu la Postul Vamal Chișinău 2 (Cricova) al Biroului Vamal Centru și la Compania de brokeri vamali „Aliner-Service” SRL.

În cadrul acestei vizite studenții și-au aprofundat cunoștințele în vederea organizării activității posturilor vamale, brokerilor vamali, asigurării colectării integrale a drepturilor de import, simplificării procedurilor vamale, declarării mărfurilor și prezentării acestora spre vămuire, perfectarea actelor vamale.

De asemenea, studenții au luat cunoștință de mecanismele de gestionare a domeniului analizei riscurilor tehnologiilor informaționale, proprietății intelectuale, care sporesc valența în procesul de asigurare a securității economice a statului.

(Visited 24 times, 1 visits today)