Colectivul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) felicită călduros lectorul universitar

RÂȘCOVOI ALEXANDRU,

care cu BRIO a susținut teza de doctor în tehnică la data de 29.03.2019, cu titlul

Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii,
Specialitatea Științifică: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii)

și nu în ultimul rând, conducătorul științific

POLCANOV Vladimir, doctor în științe tehnice, conf.univ., și colectivul Departamentului „Inginerie Civilă și Geodezie” (șef., dr. în șt. tehn., conf.univ. TARANENCO Anatol), în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese  mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea FCGC și  ȘD IMC:
Decan dr., conf.univ. Livia Nistor-Lopatenco,
Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev,
Secretar, drd., ing.  Andrei Platon.

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 94 times, 1 visits today)