FCGC: conferință științifică cu extensie internațională

Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM a avut o frumoasă extensie și la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, la care au aderat și tineri studioși de la Universitatea Ulster din Londra, Marea Britanie, devenind astfel o conferință internațională.

Lucrările conferinței au fost deschise de către dna decan, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, care i-a felicitat pe tinerii cercetători pentru perseverența și tenacitatea de a explora și asimila noi domenii și a găsi răspunsuri și soluții la diverse întrebări și probleme. Doamna decan a ținut să-și exprime aprecierea și considerațiunea față de colegii săi profesori și implicit dnei conf. univ., dr. Viorica ȚIBICHI, responsabil de activitatea de cercetare la FCGC, dar și conducătorilor științifici, care au lucrat împreuna cu studenții, masteranzii și doctoranzii la realizarea și crearea de articole și prezentări interesante, cu noutate și valoare științifică în domeniile: construcției, securității activității vitale, geodeziei, fotogrammetriei, dreptului și evaluării bunurilor imobile.

În continuare, conferința s-a desfășurat în cadrul a două secții: Inginerie Civilă și Geodezie; Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, lucrările din cadrul acestora fiind moderate de către conf. univ., dr. ing. Anatolie TARANENCO, șef Departament Inginerie Civilă și Geodezie, și prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef Departament Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului.

Conf. univ., dr. ing. Ernest OLINIC, director Departament Geotehnică și Fundații din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, România, aflat în vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei și implicit la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru prin intermediul acordului bilateral ERASMUS+ KA1, Mobilitate academică. Domnia sa a rămas profund impresionat de prestația studenților noștri, în special a celor care urmează programele de studii de licență „Construcții industriale și civile” și „Inginerie și management în construcții”, cărora în cadrul vizitei a avut ocazia să le predea ore de „Geotehnică și fundații”.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței urmează a fi publicate într-o culegere a UTM, iar participanții – apreciați cu diplome de participare.

(Visited 31 times, 1 visits today)