„Antivirus împotriva abuzului de drept”

Pe 28 martie, Juridice Moldova în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și Centrul de Instruire a Avocaților a Uniunii Avocaților, a organizat la Tekwill o conferință dedicată ultimelor modificări aduse Codului de Procedură Civilă cu genericul „Antivirus împotriva abuzului de drept”.

Participanții la conferință au beneficiat de un eveniment unic și de mare anvergură în special pentru profesia de avocat, având posibilitatea să-și aprofundeze cunoștințele în materia Codului de procedură civilă. Moderată de secretarul de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dr., conf. univ. Elena Belei, coordonatoarea grupului de lucru asupra modificărilor CPC, conferința a beneficiat de prezența invitatului special – dr., prof. univ. Traian Briciu, director, Institutul Național pentru Pregătire și Perfecționarea Avocaților, și a mai multor speakeri: Oxana Novicova, secretar general UNEJ; Eleonora Badan, judecător – Judecătoria Chișinău; Igor Clima, avocat; Gheorghe Stratulat, judecător – Judecătoria Chișinău; Valeriu Cernei, avocat, Gladei & partners; Igor Coban, prof. univ.; Serghei Covali, avocat, Covali Bezede Comandari; Viorica Bejan, avocat, director, Departamentul juridic BNM.

Au fost abordate aspecte asupra cărora, în opinia participanților, trebuie neapărat să mediteze fiecare avocat și stagiar: „Legea 17/2018 – antidot pentru abuzul de drept în procedura de executare?”, „Etica justițiabilului versus abuzul de drepturi procesual civile”; „Excepția de tardivitate”, „Procedura scrisă de soluționare a contestațiilor împotriva actelor executorului judecătoresc”, „Probele și probațiunea în lumina Legii de modificare – o nouă barieră pentru părțile de rea-credință”, „Discreția instanței de judecată vs. abuzurile procesual civile”, „Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine – practica Republicii Moldova și cea internațională”, „Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare în instanța de fond și apel: un KYC judiciar?”.

De asemenea, avocații au beneficiat și de o sesiune de dezbateri, dedicată importanței instruirii continue a avocaților. Profesorul-avocat, dr. Traian Briciu, directorul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, a împărtășit crâmpeie din experiența organizării instruirilor avocaților la București și regiuni, iar dr. Oleg Efrim și avocatul Serghei Covali au subliniat importanța instruirilor continue la Centrul de Instruire a Avocaților. Moderatorul dezbaterilor, Vlad Bercu, i-a provocat pe participanți la discuții constructive despre rolul instruirilor continue și autonomie, obligativitate și sancționare, formatori și subiecte de instruiri, specializare și calitate – o prezentare originală a reperelor în instruirea continuă a avocaților, primite cu multă atenție de către cei prezenți.

(Visited 96 times, 1 visits today)