Ședința Senatului UTM din 26 martie 2019 a demarat cu un moment festiv. Rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan l-a felicitat pe decanul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, conf. univ., dr. Vasile Cartofeanu, mulțumindu-i pentru munca prodigioasă în cadrul Universității Tehnice a Moldovei de-a lungul a peste 43 ani de activitate: „Mulţi ani înainte şi noi performanţe în domeniul căruia v-ați consacrat, stimate domnule decan Vasile Cartofeanu!” 

Mesajul rectorului și momentul în sine survin după ce, în ședința Consiliului de Administrație al UTM din 25.03.2019, dl Cartofeanu și-a anunțat demisia din funcția de decan, din proprie inițiativă.

Mulțumiri alese pentru activitatea dlui decan în cadrul UTM a exprimat și academicianul Ion Bostan, menționând aportul acestuia inclusiv pe segmentul tehnologiilor avansate în domeniul tehnicii frigorifice, dar și pregătirii, perfecţionării, reciclării specialiştilor tehnicieni în domeniul frigotehnicii.

La rândul său,Vasile Cartofeanu a adus mulțumiri administrației UTM și colectivului Facultății pentru susținere în implementarea cu succes a obiectivelor Universității, menționând că rămâne alături de comunitatea academică pentru a susține în continuare bunul mers înainte al UTM.

Un alt moment omagial a fost ocazionat de cea de-a 70-a aniversare pe care o celebrează în aceste zile conferențiarul universitar Nicolae Ciobanu din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură. Menționând activitatea prodigioasă a jubiliarului: realizările profesionale, manageriale, ştiinţifice şi pedagogice desfășurate de-a lungul activității în domeniul învățământului superior tehnic – circa 40 ani de activitate în cadrul UTM, 19 dintre care a condus Catedra construcții arhitectonice, rectorul Viorel Bostan i-a urat multă sănătate, dorindu-i ca toate lucrurile minunate, care i-au împlinit viaţa, personal și profesional, să cunoască o continuitate frumoasă.

(Visited 42 times, 1 visits today)