PRO INVENT – 2019

În perioada 20-22 martie 2019, la Cluj-Napoca, România, a avut loc ediţia a XVII-a a Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT – 2019.

La Simpozion au fost prezentate peste 400 de lucrări protejate cu brevete de invenţie. Universitatea Tehnică a Moldovei a participat cu 16 lucrări înalt apreciate de către membrii juriului Salonului.

Astfel, pentru valoarea deosebită a setului de invenţii prezentate, UTM i-a fost conferit Premiul Centenarului Marii Uniri.

De asemenea, Universitatea de Tehnologii din Lodz (Polonia) a apreciat înalt realizările cercetătorilor noştri, decernând Universităţii Tehnice a Moldovei Premiul special al acestei universităţi.

Juriul Salonului PRO INVENT – 2019 a apreciat lucrările individuale ale cercetătorilor noştri cu:

 • 4 diplome de excelenţă şi medalii de aur,
 • 11 diplome de excelenţă şi medalia PRO INVENT,
 • 1 diplomă de excelenţă.

Participanţii la Salon au apreciat rezultatele remarcabile ale cercetătorilor UTM, acordând următoarele premii speciale:

 • Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava – Medalia de aur,
 • Asociaţia Română de Tehnologii Alternative – Premiul special,
 • Consiliul Institutelor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare din România – Diploma de excelenţă şi trofeul CINCDR.
 • Forumul Inventatorilor Români – Diploma şi Medalia Euroinvent,
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică IPCE-CA – Diplomă de excelenţă.

Premiile Salonului PRO INVENT şi ale instituţiilor participante s-au distribuit după cum urmează:

 1. Turbină eoliană cu ax vertical. Autori: Bostan Ion; dr. hab., prof. univ. Bostan Viorel; dr. hab., prof. univ. Dulgheru Valeriu; dr., conf. univ. Ciobanu Oleg; dr., conf. univ. Ciobanu Radu; dr., conf. univ. Guţu Marin; drd. Rabei Ion; drd. Gradîș Vitalie – Diploma de excelenţă şi Medalia de aur, Premiul special al Asociaţiei Române de Tehnologii Alternative, Diploma de excelenţă şi trofeul CINCDR decernate de Consiliul Institutelor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare din România.
 2. Instalație fotovoltaică tip „Floarea-soarelui”. Autori: hab., prof. univ. Dulgheru Valeriu; dr. Dumitrescu Cătălin (RO); Dumitrescu L. (RO); dr. Cristescu Corneliu (RO); dr., conf. univ. Ciobanu Oleg – Diploma de excelenţă şi Medalia de aur, Diploma de excelenţă a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică IPCE-CA.
 3. Instalație de uscare a produselor granulare în strat suspendat. Autori: dr. ., prof. univ. Bernic Mircea; dr., conf. univ. Țislinscaia Natalia; drd. Balan Mihail; drd. Vișanu Vitali; l. univ. Melenciuc Mihail Diploma de excelenţă şi Medalia de aur.
 4. Epurarea gazelor de eșapament ale motorului cu ardere internă. Autori: dr., conf. univ. Petrov Oleg; dr., conf. univ. Manoli Ilie; l. univ. Beiu Ilie; dr., conf. univ. Sergiu Dîntu – Diploma de excelenţă şi Medalia de aur.
 5. Roată satelit. Autori: dr., conf. Mazuru Sergiu; Lilian Stanislav; dr., conf. univ. Vaculenco Maxim; Bostan Ion Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT, Medalia de aur decernată de Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava.
 6. Soluţii de sporire a calităţii de deservire în rețelele de comunicații multifuncționale prin minimizarea numărului punctelor de control şi combaterea jitterului fizic. Autori: l. univ. Dinu Țurcanu; dr., conf. univ. Pavel Nistiriuc – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT, Diploma şi medalia Euroinvent decernată de Forumul Inventatorilor România.
 7. Dispozitiv de măsurare a parametrilor senzorului pe bază de oxizi semiconductori nanostructuraţi în diapazon de ordinul microwaţilor. Autori: l. univ. VERJBIŢKI Valeri; dr. hab., prof. univ. LUPAN Oleg; dr., conf. univ. RAILEAN Serghei – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 8. Dispozitiv de honuire prin vibrare a suprafeţelor interioare ale pieselor cilindrice. Autori: conf.univ. Ciobanu Oleg, dr., conf. univ. Ciobanu Radu, dr., conf.univ. Botez Ilie, dr., conf. univ. Botez Alexei – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 9. Compuşi biologic activi de origine horticolă pentru alimente funcţionale. Autor: dr., conf. Ghendov-Moşanu Aliona – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 10. Autenticitatea și inofensivitatea produselor uvologice. Autori: dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza; acad. Boris Găină; dr. ing. Roxana Elena Ionete (Ro); dr., ing. Diana Costinel (Ro) Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 11. Procedeu de obţinere a semifabricatelor din carne tocată de ovină. Autori: l. univ. Scripcari Ion; drd. Grumeza Irina; dr., conf. univ. Macari Artur; dr., conf. univ. Gudima Angela; dr., conf. univ. Coev Ghenadie – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 12. Procedeu de obţinere a amestecului de grăsimi tartinabile pe bază de smântână dulce. Autori: drd. Radu Oxana; dr., conf. univ. Popescu Liliana; dr. hab., prof. univ. Tatarov Pavel; dr., conf. univ. Baerle Alexei – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 13. Articole de îmbrăcăminte termoregulatoare pentru copii prematuri. Autori: drd. Danilă Victoria; dr. ing. Cruteza Antonela (RO) – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 14. Design concept Aspirator autonom. Autori: stud. Nicolăescu Mircea; dr., conf. univ. Podborschi Valeriu – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 15. Design concept Transport electric public. Autori: Zbancă Andrei; dr., conf. univ. Podborschi Valeriu – Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT.
 16. Design concept Camion Electric. Autori: Zbancă Ion; dr., conf. univ. Podborschi Valeriu – Diploma de excelenţă şi Diploma de excelenţă.
(Visited 31 times, 1 visits today)