Colectivul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru

și

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

 felicită din tot sufletul lectorul universitar

VLASENCO ANA,

care EXCELENT a susținut teza de doctor în tehnică

la data de 22.03.2019, cu titlul

„Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii

Specialitatea Științifică: 262.01 – Geodezie și tehnologii geoinformaționale)

și nu în ultimul rând, conducătorul științific

CHIRIAC Vasile, doctor în științe tehnice, conf.univ.,

și colectivul Departamentului ,,Inginerie Civilă și Geodezie”

(șef., dr. în șt. tehn., conf.univ. TARANENCO Anatol),

în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea FCGC și  ȘD IMC:
Decan dr., conf.univ. Livia Nistor-Lopatenco,
Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev,
Secretar, drd. a. II, Andrei Platon.

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 33 times, 1 visits today)