Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru personalul didactic al UTM. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019.

Stagiul reprezintă 5 zile de formare.

Detalii despre oferta academică: Domenii: 0713 – Electronica, 0311 – Economie.

Dosarele pot fi depuse, până la  29 martie 2019, la Serviciul Relații Internaționale UTM. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, corpul de studii nr. 1, bir. 1-202).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România.

Calendar concurs selecție
25.03.2019-29.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

01.04.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, corpul de studii nr. 1, bir. 1-202)
01.04.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
01.04.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România pentru evaluarea finală

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt

(Visited 7 times, 1 visits today)