- UTM - https://utm.md -

Liceenii, fascinați de condițiile de studii la FTA

Pentru că este una dintre cele mai nelipsite din viața noastră de zi cu zi, alimentația și toate „ingredientele” acestui domeniu se află mereu în atenția noastră. E și firesc să constituie „obiect de interes” în cadrul activităților de orientare profesională a absolvenților de liceu – candidații de mâine la admitere.

Însoțiți de profesoara lor Maria Filipescu, elevii clasei a XII-a a Liceului „Ion Creangă” din Chișinău au vizitat Facultatea Tehnologia Alimentelor a Universității Tehnice a Moldovei.

Curioși să vadă cu ochii proprii aulele și laboratoarele despre care au auzit că aici susțin prelegeri și master-class-uri specialiști de referință din întreaga lume, liceenii au fost încântați să viziteze sala de restaurant de la FTA, laboratoarele în domeniul alimentaţiei publice, vinificației, păstrării produselor horticole etc.

Ghidați la FTA de către conf. univ., dr. Iurie Subotin, ei au manifestat interes față de  activităţile de instruire şi de cercetare, posibilităţile de mobilitate academică a studenţilor și de organizare a stagiilor de practică în prestigioase unități industriale, dar și despre carierele de succes ale unor absolvenţi angajaţi în posturi de tehnologi şi manageri în prestigioase companii din țară şi peste hotare.

Au descoperit aici o lume cu vaste posibilități de formare și creștere, pe care mulți dintre ei și-au manifestat interesul să o cunoască îndeaproape, continuându-și aici studiile după absolvirea liceului.

(Visited 15 times, 1 visits today)