În urma unui exigent audit de calitate, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost certificată de organismele de certificare a sistemelor de management IQNet (The International Certification Network) şi SRAC (Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii) pentru îndeplinirea integrală a standardelor de calitate academică. 

Certificatul SRAC și cel european IQNet atestă conformitatea  sistemului de management din cadrul UTM cu noua versiune a standardului ISO 9001:2015, cea mai recunoscută certificare de management al calității din lume, fiind acordate pentru următoarele activități de învățământ superior universitar la toate cele 9 facultăți: Ciclul I – Studii superioare de Licență, Ciclul II – Studii superioare de Master, Ciclul II – Studii superioare de Doctorat;  Formare profesională continuă a personalului din economia națională; Activități de formare inițială și continuă psihopedagogică; Cercetare-dezvoltare, la acest sistem integrat contribuind consistent profesorii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii științifici ai UTM.

Prin cele două certificate ISO 9001:2015 acordate de  IQNet și SRAC, UTM face dovada că are implementat și menține un sistem de management al calității recunoscut la nivel internațional, ceea ce îi permite să exceleze în activitatea zilnică și să ridice la cel mai înalt nivel calitatea studiilor și a cercetării științifice.

UTM deține certificatul de calitate  IQNet (în conformitate cu standardul internațional ISO 9001: 2015) din aprilie 2018 (nr. înregistrare: RO – 11389), iar valabilitatea acestuia, până în aprilie 2021, a fost confirmată de certificatul SRAC.

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)