Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)
îl felicită din tot sufletul pe lectorul universitar

CÎRLAN ALEXANDRU, 

care cu brio a susținut la data de 15.03.19,
teza de doctor în tehnică întitulată
,,STUDIUL PROPRIETĂȚILOR REOLOGICE ALE SOLURILOR PENTRU EVALUAREA STĂRII DE TENSIUNE-DEFORMAȚIE A TERENURILOR DE FUNDAȚII”

(Domeniul Științific: 2 – Științe inginerești și tehnologii;
Specialitatea Științifică: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii) 

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științific, POLCANOV Vladimir, doctor în științe tehnice, conf.univ.,
și colectivul Departamentului ,,Inginerie Civilă și Geodezie” (șef., dr. în șt. tehn., conf.univ. TARANENCO Anatol), în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE!

din partea ȘD IMC:
Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev
Secretar, drd. a. II, Andrei Platon

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 9 times, 1 visits today)