- UTM - https://utm.md -

Curs de instruire a auditorilor interni din mediul academic

Institutul de Standardizare din Moldova a organizat, în perioada 14-15 martie 2019, primul curs dintr-o serie de instruire cu genericul „Auditor intern pentru sisteme de management al calității (SM EN l5O 9001:2015)”.

Fiind adresată reprezentanților din domeniul asigurării calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate din țară, la instruire au participat și reprezentantele Direcției Management Academic și Asigurarea Calității din cadrul UTM – conf. univ., dr. Stela Balan, șef direcție, și conf. univ., dr. Irina Tutunaru, șef-adjunct al direcției, responsabil studii master.

La finalul cursului participanții au primit certificate ce atestă absolvirea acestuia.

(Visited 6 times, 1 visits today)