Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Sergiu TRONCIU

Conducător ştiinţific: Tamara NESTEROV, dr.în stud.art., cercet.șt., IPC, AŞM

Consiliul ştiinţific specializat: D 212.01-07, UTM, aprobat de ANACEC la 25.01.2019

Tema tezei: Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol

Specialitatea: 212.01. Arhitectura clădirilor și edificiilor

Data: 19.04.2019

Ora: 14:00

Local: mun. Chişinău, bd. Dacia, 39, blocul de studii nr.9, aula 9-208 (sala Expo FUA)

Contacte: telefon departament Arhitectură +373 22 77 38 30

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a C.N.A.A. (www.cnaa.md).

Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de îndrumare ale tezelor de master a studenţilor din UTM, cu tematica „Frontul la apă a oraşelor din RM”, au fost publicate 13 articole (în volum de 4,93 coli de autor) în reviste ştiinţifice de talie naţională şi internaţională şi prezentate comunicări la 12 forumuri ştiinţifice din cadrul UTM, AŞM, Muzeului Bucovinei, Suceava, Muzeului Unirii din Iaşi etc.

(Visited 40 times, 1 visits today)