- UTM - https://utm.md -

Examenele Cambridge English – un secol de experiență și prestigiu

Astăzi, Centrul de Limbi Străine LEXIS [1] în colaborare cu Fundația pentru Dezvoltare [2] au demarat seria de sesiuni de informare a studenților UTM în vederea pregătirii și susținerii examenelor Cambridge și TOEFL.

Conf. univ., dr. Svetlana Caterenciuc [3], șef Departament Limbi Străine, UTM, și Gabriela Ojog [4], manager Cambridge Assessment Exam Centre, le-au vorbit studenților FCIM – Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica [5] despre importanța studierii limbii engleze și a obținerii certificatelor Cambridge English Qualifications recunoscute de către mii de organizații din întreaga lume, reprezentând o marcă a excelenței și oferind multiple oportunități de studii și carieră.

Fie că este vorba de examene B1 (Preliminary for Schools), B2 (First for Schools), fie că de un nivel mai avansat precum C1 (Advanced) sau C2 (Proficiency) și indiferent de forma de susținere a acestora – PB (pe suport de hârtie) sau CB (pe calculator), examenele Cambridge English Qualifications sunt aliniate la cadrul Comun de Referință pentru Limbi (CECRL – standardul internațional de descriere a abilităților lingvistice) și recunoscute pe plan internațional. Acestea includ 3 sau 5 probe (citire și scriere, ascultare, vorbire sau citire și utilizarea limbii engleze, scriere, ascultare, vorbire;  durează de la 136 până la 236 de minute și sunt apreciate cu un punctaj cuprins între 140-160  și 200-230, în funcție de nivelul/formatul examenului.

Certificatele Cambridge oferă o recunoaștere internațională de necontestat, pe toata durata vieții, a nivelului de cunoștințe de limba engleză, substituind aproape pretutindeni diferitele examene de limba engleză (BAC, admitere la master, la doctorat, concursuri universitare etc.) și reprezentând un avantaj major în obținerea unui job sau a unei burse de studiu.

Cambridge Assessment English, parte a Universității din Cambridge,  înregistrează 5,5 milioane de teste susținute anual, acceptate de peste 20 mii de organizații din întreaga lume, având peste 50 mii de centre de pregătire în 130 de țări, iar evaluările de limba engleză pe care le practică datează din anul 1913 – o dovadă în plus a solicitării și prestigiului acestora.

(Visited 13 times, 1 visits today)