Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent:  Alexandru RÂȘCOVOI

Conducător științific:  Vladimir POLCANOV, dr. în șt.tehn., conf. univ.

Consiliul științific specializat: D 211.02-06, Universitatea Tehnică a Moldovei

Ion RUSU,  preşedinte CŞS, dr. hab. în tehn., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Anatolie TARANENCO,  secretar științific CŞS, dr. în tehn., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Rașid BURTIEV, membru CŞS, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, conf. cercetător, Academia de Științe a Moldovei;

Olga ARIASOVA, membru CŞS, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ., Academia Națională de Științe a Ucrainei;

Valerian CIOBOTARU, membru CŞS, dr. în științe geologo-mineralogice, conf. univ., Academia de Științe a Moldovei;

REFERENȚI OFICIALI:

Iurii STARODUB, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., Universitatea de Stat a Securității Vitale din Livov, Ucraina;

Oleg BOGDEVICI, dr. șt. geol., conf. univ., Academia de Științe a Moldovei.

Tema tezei: Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii

Data: 29 martie 2019

Ora: 11:00

Local: mun. Chișinău, bd. Dacia, 41, incinta Universității Tehnice a Moldovei, bl. 10, aula. 113

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului 7 lucrări, printre care: 3 – în reviste recomandate de CNAA; 4 – în culegeri internaționale; 3 – fără coautor.

Descarcă Autoreferatul tezei

Descarcă Teza

(Visited 33 times, 1 visits today)