În perioada 25 februarie – 2 martie, o delegație a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din patru profesori francofoni din cadrul Departamentului Ingineria Software şi Automatică – Daniela ISTRATI, Rodica BULAI, Radu MELNIC, Vladimir MELNIC a întreprins o vizită de lucru la Institutul universitar de Tehnologie (IUT) din Rouen, Franța, în cadrul proiectului de creare a primei formări universitare francofone cu prezență sporită în întreprindere în Republica Moldova.

Programul vizitei a cuprins întâlniri cu administrația, profesorii și discipolii IUT din Rouen, prezentarea diverselor departamente, laboratoare, echipamente, discuții pe marginea programelor de studii, organizării stagiilor de practică, a relațiilor cu întreprinderile și participarea la evenimentele desfășurate în perioada respectivă.

Astfel, în cadrul Departamentului „Génie Electrique et Informatique Industrielle” delegații noștri au avut posibilitatea să ia cunoștință de organizarea procesului de cercetare în domeniul informaticii, dar și de programul de învățare pe tot parcursul vieții, prezentat în sala E-Learning, cu un bilanț detaliat al stagiilor profesorilor și planificarea viitoarelor colaborări.

Au făcut și un tur al Departamentelor „Métier du Multimédia et Internet”, „Réseaux et Télécom”, „Génie Electrique et Informatique Industrielle”, fiind impresionați în special de  dotarea celui din urmă: echipamente de telecomunicații și microunde, LP și radar, laboratoarele de energie, cameră de rețea. Tot aici au luat cunoștință de practica organizării și desfășurării concursului de robotică, găsind mai multe similitudini cu cel organizat la UTM, dar și elemente care ar  putea fi preluate.

În cadrul prezentării curriculumului IUT Rouen au asistat la discuțiile pe marginea  programelor și metodelor de funcționare a licențelor profesionale și DUT (diplomă universitară de tehnologie cu BAC plus 2), condusă de IUT Rouen.

În ceea ce privește integrarea profesională a studenților și organizarea stagiilor de practică la Rouen se mizează foarte mult pe implicarea întreprinderilor, la fel și pe prezența reprezentanților acestora în planificarea procesului de instruire, realizarea proiectelor/tezelor de licență, organizarea stagiilor la final de studii, desfășurarea proiectelor tutoriale, precum și suportul acordat în procesul de profesionalizare a studenților, care presupune studiul prin alternanță la universitate și la întreprinderi. În acest sens a fost foarte sugestiv și evenimentul „Petit-déjeuner entreprises”, desfășurat în perioada vizitei profesorilor noștri la Rouen, care de asemenea a pus un accent deosebit pe întâlnirile studenților cu reprezentanții companiilor care se află în căutarea unor stagiari calificați.

Proiectul de creare a primei formări universitare francofone cu prezență sporită în întreprindere în R. Moldova a fost selecționat în cadrul unui apel internațional la proiecte lansat de Agenția Universitară a Francofoniei în 2017. Proiectul se desfășoară în beneficiul studenților și profesorilor de la Formarea universitară Francofonă „Informatică” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM grație unui parteneriat între Pentalog Moldova, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), IUT Rouen și AUF. Proiectul se va desfășura în perioada mai 2018 – mai 2020, având un buget total de peste 130 000 euro.

Proiectul prevede, pe de o parte, facilitarea inserției profesionale a tinerilor absolvenți și ameliorarea competitivității lor pe piața muncii, iar pe de altă parte, modernizarea cursurilor și adaptarea curriculei la necesitățile mediului socio-economic local. Mai multe acțiuni vor contribui la realizarea acestor obiective: sporirea calității învățământului prin utilizarea metodelor inovative de învățare, și mai ales utilizarea metodelor centrate pe student într-o perspectivă acțională, prezența întreprinderii în universitate, alternanța studiilor în universitate cu prezența studenților în întreprindere, dotarea cu echipament performant.

Realizarea proiectului va răspunde mai multor necesități actuale menționate în Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020: programele de studii care sunt foarte teoretice, cu un număr insuficient de ore practice, necesitatea dezvoltării interacțiunii între mediul academic și cel profesional, necesitatea ameliorării competențelor profesorilor.

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)