Astăzi, în cadrul unei vizite de lucru, Dinu Turcanu, prorector UTM, și Dumitru Ciorbă, șef Departament ISA – Ingineria software și automatică din cadrul FCIM – Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica, au avut o întrevedere cu Managementul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, reprezentat de către Andrian Șova, director, și Constantin Țurcanu, șef-adjunct.

Subiectul ședinței s-a axat în principal pe încheierea în viitorul apropiat a unui acord de colaborare între cele două instituții.

În cadrul discuțiilor s-au conturat obiectivele principale ale colaborării, activități coordonate, de interes comun, între care crearea de competențe și experiență, stabilirea și menținerea unei relații solide în raport cu curricula academică IT la UTM pentru asigurarea competențelor necesare pieței muncii, realizarea de proiecte educaționale, pregătirea și recrutarea studenților – dezvoltatori, administratori de sistem, ofițeri în domeniul securității cibernetice; implicarea profesorilor și studenților în dezvoltarea de produse, servicii și metode prin colaborarea directă între Părți; recrutare – programe de Internships și angajări.

Conducerea Serviciului Tehnologii Informaționale a mulțumit administrației Universității Tehnice a Moldovei pentru disponibilitate, apreciind pregătirea înaltă a absolvenților domeniului TIC, arătându-se optimistă în ceea ce privește rezultatele colaborării pe care le vor stabili Părțile.

La rândul său, prorectorul UTM Dinu Țurcanu a dat o apreciere deosebită acestei întâlniri, mulțumindu-i directorului Andrian Șova pentru deschidere, menționând că semnarea unui Acord pe obiectivele și planul de acțiuni discutat astăzi va contribui la consolidarea colaborării dintre cele două instituții și realizarea unor proiecte comune, în beneficiul societății.

Misiunea Serviciului Tehnologii Informaţionale constă în sporirea eficienței și transparenței activității Ministerului Afacerilor Interne în serviciul cetățeanului prin prisma promovării și aplicării tehnologiilor informaționale moderne.

(Visited 23 times, 1 visits today)