- UTM - https://utm.md -

Dr. John ODHAGE în dialog cu studenții FIEB și FUA

Pe data de 6 martie 2019, la invitația Departamentului Teorie Economică și Marketing din cadrul Faculății Inginerie Economică și Business, în colaborare cu Facultatea Urbanism și Arhitectură, în sala de expoziții din blocul de studii nr. 9 a avut loc o lecție publică cu tema: „Aspecte socio-economice a planificării în condițiile Suediei (pe exemplul politicilor promovate în domeniul transporturilor)”, prezentată de către dr. John ODHAGE, cercetător la KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

La întrunire au participat studenți din anii I și II de la toate specialitățile din cadrul Faculății Inginerie Economică și Business, dar și de la specialitatea „Urbanism” din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură. Subiectele abordate au trezit un viu interes, studenții și profesorii lansând mai multe idei și propuneri, pe care și-ar dori să le abordeze în cadrul unor noi întruniri.

În urma discuțiilor purtate de către dr. John ODHAGE cu administrațiile celor două  facultăți s-au conturat mai multe direcții de colaborare și idei pentru inițierea unor proiecte internaționale cu KTH.

(Visited 31 times, 1 visits today)