Pe 6 martie, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a organizat seminarul științific „Către o autonomie energetica a Republicii Moldova”, dedicat proiectului de cercetare instituțională „Către o autonomie energetică a Republicii Moldova –  AUTOEN” (proiectul nr. 50 inst., 2015-2018), aducând în prim-plan rezultatele științifico-practice obținute în cadrul acestuia și implementate cu succes în procesul de studii la diverse discipline pentru ciclurile I și II.

Desfășurat pe parcursul a 4 ani, proiectul a presupus din start o amplă conlucrare între toate subdiviziunile facultății. Au fost constituite 4 echipe reprezentând departamentele FEIE, fiecare având obiective și sarcini clar definite. Activitatea acestora s-a soldat cu importante rezultate aplicative pe baza unor probleme practice, oglindite într-un raport de 300 de pagini. Menționând cu mândrie acest fapt, decanul FEIE, Victor Gropa, a declarat:

– Am avut ca obiectiv să identificăm soluții pentru ca RM să treacă către o autonomie energetică locală – un obiectiv ce suna frumos în 2014 și care a necesitat eforturi consistente din partea celor patru echipe de tineri cercetători. Acest obiectiv general a însemnat o mare provocare pentru RM, care importă energia electrică, neavând dezvoltate surse proprii. Urma să fie soluționată problema importurilor și totodată crearea suportului științific, informațional și tehnologic pentru realizarea treptată a autonomiei energetice a Republicii Moldova prin promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie.

Fiecare din cele patru echipe și-a propus și a realizat obiective în funcție de domeniul său de activitate. Dat fiind că pe plan local dispunem de un valoros potențial eolian și biomasă, acesta urma să fie valorificat, identificând și instrumentele respective de valorificare. Una din principalele sarcini în acest sens – estimarea potențialului eolian local – a revenit echipei reprezentate de fostul Departament Termoenergetică şi Management în Energetică, condus de prof. univ., dr. hab. Valentin Arion, alături de care s-au manifestat plenar profesorii-cercetători Viorica Hlusov, Dumitru Braga, Corina Chelmenciuc, Andrei Ciobanu, Dumitru Bostan, Ala Tverdohleb.

Identificarea tehnologiilor și  soluții pentru utilizarea rațională a potențialului surselor regenerabile de energie a fost pusă în sarcina echipei Departamentului Inginerie Electrică, condusă de către Ilie Nucă, susținut de către colegii-coechipieri Tudor Ambros, regretatul Leonid Iazlovețchi, Marcel Burdeniuc, Iurie Nucă, Adrian Țurcan ș.a.

De integrarea surselor de generare distribuită în rețeaua publică și elaborarea măsurilor de reducere a pierderilor de energie în rețelele publice a fost responsabilă echipa Departament Electroenergetică și Electrotehnică, condus de către directorul proiectului – prof. univ., dr. hab. Ion Stratan, în componența căreia au intrat și cunoscuții cercetători Ilie Macovei, Victor Pogora, Victor Gropa, Tudor Radilov, Ina Dobrea, Ludmila Vasilică.

Cea de-a patra echipă a avut o componență mixtă, ai căror membri au conlucrat în cadrul a două 2 proiecte instituționale, aceasta fiind condusă de Ion Sobor, avându-i în calitate de coechipieri pe doctorii în științe tehnice Andrei Chiciuc, Vasile Rachier, Vadim Cazac.

Participanții la seminar au scos în evidență și multitudinea cercetărilor științifice efectuate, în baza cărora au fost elaborate și susținute zeci de teze de doctorat, în cadrul cărora au fost elaborate și propuse numeroase concepte și soluții de eficientizare a sectorului.

Un exemplu concludent în acest sens ar fi și teza de doctorat susținută de către actualul decan al FEIE, Victor Gropa – „Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”, în cadrul căreia cercetătorul a elaborat o metodă originală pentru determinarea rapidă a inversei matricei Jacobi, care poate fi utilizată, pe scară largă, în calculele operative ale regimurilor permanente de funcţionare ale sistemelor electroenergetice. În cadrul lucrării a fost realizat un algoritm privind determinarea puterii limită printr-o secţiune prin efectuarea numai a unui calcul al regimului permanent de funcţionare, care se află departe de limită. Totodată, s-a constatat că puterile maxime, care pot fi injectate în diferite zone ale sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, în funcție de valorile curentului maxim admisibil ce parcurge conductoarele liniilor electrice de transport, constituie în ansamblu circa 1000 MW.

Un alt exemplu meritoriu ar fi și teza de doctorat susținută de către Corina Chelmenciuc, care a propus în teza sa de doctorat „Eficientizarea energetică a proceselor și instalațiilor de panificație prin integrarea cogenerării” un nou concept CogIntegr, care se referă la integrarea tehnologiei clasice de cogenerare într-un sistem tehnologic industrial, ceea ce conduce la sporirea eficienței energetice a acestuia.  Este vorba de un concept nou de sporire a eficienței energetice a instalațiilor tehnologice și metodele de evaluare a eficienței energetice și economice a acestora. S-a demonstrat că integrarea cogenerării, bazate pe utilizarea motorului cu ardere internă, în procesele de panificație îmbunătățește eficiența energetică a acestora, generând economii nete valoroase; s-a dovedit că conceptul propus CogIntegr poate fi aplicat oricărui proces tehnologic industrial în care în calitate de agent termic sunt utilizate gazele de ardere. De asemenea, a fost elaborat un program de calcul pentru evaluarea eficienței economice a proiectelor de implementare a tehnologiei CogIntegr.

Cercetătorii au studiat în cadrul proiectului și alte aspecte importante. Au fost analizate metodele existente de prognozare pe termen scurt a consumului de energie electrică, a fost elaborată o metodă bazată pe date statistice, s-a analizat evoluția și au fost create scenarii privind prognoza pe termen lung a consumului intern brut de resurse energetice. A fost estimată capacitatea totală de integrare a surselor distribuite în sistemul electroenergetic național în contextul utilizării structurii rețelei existente. A fost elaborată o metodă originală de reconfigurare a rețelelor electrice de distribuție în prezența surselor distribuite cu scopul de a reduce pierderile de putere și energie electrică. Lista soluțiilor propuse pentru depășirea problemelor energetice existente este destul de impunătoare, iar anumite activități desfășurate în cadrul proiectului vor continua și în 2019.

A venit timpul unor mari schimbări în domeniul energiei – a modului de consum, dar și de alimentare cu energie. Și dacă promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie constituie deja un imperativ, atunci sistemele locale de alimentare cu energie, din surse regenerabile indigene, vor domina viitorul. Autonomia energetică se impune tot mai mult la toate nivelele – local, regional, național. Trebuie să acționăm local, întâi de toate. Să promovăm eficiența energetică și sursele regenerabile începând din sate, comune, raioane. Astfel vom reuși să restructurăm sistemul energetic și să ne refacem țara, au concluzionat participanții la seminar.

(Visited 46 times, 1 visits today)