Domnul profesor Vitalie SCALNÂI este unul din temerarii Universității Tehnice a Moldovei. Pe parcursul a cinci decenii de activitate la UTM a demonstrat o deosebită perseverenţă în pregătirea cadrelor inginereşti pentru economia naţională, în special în domeniul transportului auto, implicându-se în realizarea unor probleme strategice pentru dezvoltarea sistemului naţional de formare a cadrelor pentru economia naţională, multe dintre acestea fiind cu titlu de pionierat pentru RM: deschiderea specialităţilor de inginerie în transportul auto, înfiinţarea Catedrei Transport Auto, Consiliului Naţional de Acreditare Academică a instituţiilor de învăţământ, Centrului moldo-britanic de Reconversie profesională a militarilor.

S-a născut la 5 martie 1939 în satul Cosăuți, județul Soroca. În 1956 a absolvit școala medie nr. 1 din or. Soroca, iar în anul 1961 – Facultatea Automobile a Institutului de Automobile și Drumuri di Kiev, specialitatea „Exploatarea transportului auto”.  A activat o perioadă în calitate de mecanic superior, inginer-șef, șef-coloană. În 1964 își începe activitatea didactică în calitate de profesor la Colegiul de Automobile și Drumuri din Chișinău. În 1966-1969 își face doctoratul la Institutul de Automobile și Drumuri din Moscova, în 1971 susține teza de doctor în științe tehnice, iar în 1974 i se conferă titlul de conferențiar universitar.

În 1972-1975 a fost prodecan, iar în 1977-1980 – decan al Facultății Mecanică a UTM. În 1988-1993 – decan al Facultății de Formare a contingentului de studenți, UTM. În 1975-1985, 1993-1998 a condus Catedra Transport Auto. În 1998-2000 devine prorector al UTM pentru activitatea didactico-metodică și educație. În 2000, printr-o hotărâre de Guvern, este numit președinte al Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a instituțiilor de învățământ, unde a activat până în 2003. În 2003-2005 este director al Centrului moldo-britanic de reconversiune profesională a militarilor. Iar din 2005 conduce Centrul specializat de formare continuă a cadrelor din ramura transport.

S-a implicat activ și în cercetări științifice. Are în palmares 73 de publicații științifice, 2 manuale în coautorat, 10 lucrări didactico-metodice. A fost conducător al peste 100 de teze de licență și master. A prezentat rapoarte la conferințe științifice naționale și internaționale.

Grație eforturilor sale, în 1975, a fost fondată specialitatea „Transportul Auto” și tot ce ține de modernizarea, dezvoltarea bazei materiale a proceselor didactice și de cercetare în domeniu, specialitatea obținând  o recunoaștere binemeritată în ramura respectivă, în mediul universitar și științific național și internațional, în domeniul transportului fiind pregătiți peste 5000 de specialiști cu studii superioare.

Pentru merite deosebite, pe parcursul unei jumătăți de secol, la pregătirea cadrelor inginerești din domeniul transporturi, în calitate de cadru didactic, șef catedră, prodecan, decan și prorector, în ședința sa din 26.02.2019 proces-verbal nr.7), Senatul UTM a propus candidatura d-sale pentru decorarea cu distincția „Ordinul Republicii”.

Mult stimate domnule profesor Vitalie SCALNÂI! Apreciind talentul şi măiestria pedagogică, principialitatea, iscusinţa de promovare a concepţiilor profesionale şi didactico-ştiinţifice, deosebitele calităţi pur umane, dar și manageriale demonstrate pe parcursul anilor în calitate de şef catedră, decan, prorector al UTM, preşedinte al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a instituţiilor de învăţământ din RM, director al Centrului Specializat de Formare Continuă în Construcţii, în numele întregului corp profesoral-didactic, studenţi şi colaboratori ai UTM vă transmitem cu prilejul onorabilei aniversări un călduros LA MULŢI ANI!, multă sănătate şi noi realizări în continuare!

(Visited 10 times, 1 visits today)