Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și administratorul interimar al Întreprinderii de Stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian „MoldATSA”, Veaceslav FRUNZE, au semnat astăzi, 4 martie 2019, un Acord de colaborare.

Acordul prevede, în special, atragerea atenției studenților Facultății Electronică și Telecomunicații asupra domeniului de activitate al Î.S. MoldATSA și familiarizarea lor cu aspectele practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor furnizate de către Î.S. MoldATSA, în același scop fiind prevăzută și organizarea, desfășurarea stagiilor de practică pentru studenții FET.

De asemenea, părțile și-au exprimat interesul de a asigura organizarea unui schimb reciproc de informații prin desfășurarea unor ședințe de lucru, seminare, conferințe tematice și  altor evenimente de interes comun, menționând că prevederile acestui acord sunt doar un prim pas în colaborarea pe care preconizează să o dezvolte și să o valorifice în continuare.

Î.S. MoldATSA are ca obiectiv crearea unui mediu sigur de operare pentru traficul aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul dezvoltării dinamice a industriei aviației civile și schimbărilor permanente înregistrate în transportul internațional, în acest scop furnizând diverse servicii de navigaţie aeriană (ANS): de trafic aerian (ATS), comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic (CNS), meteorologice aeronautice (MET) și servicii privind managementul informației aeronautice (SMIA).

(Visited 39 times, 1 visits today)