Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Construcții și Instalații în cadrul programului Erasmus+ KA 107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019.

Stagiul reprezintă 5 zile de predare/teaching.

Dosarele pot fi depuse, până la  27 martie 2019.

Selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele selecției vor fi transmise la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniul general – Arhitectură și Construcții, Direcția – Inginerie și Management în Construcții.

 

COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ LA STATUTUL DE CADRU DIDACTIC ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass+ fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iași, România.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
Calendar concurs selecție   Informații suplimentare
04.03.2019-27.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

  Coordonator relații internaționale FCGC

Alexandru Pantaz, lect. univ.

Email: alexandru.pantaz@fcgc.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

28.03.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale)  
28.03.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare  
28.03.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România pentru evaluarea finală  

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt_FCGC

(Visited 23 times, 1 visits today)