- UTM - https://utm.md -

Arhitectul, academicianul, diplomatul Lino BIANCO în vizită la FUA

Viitorii arhitecți din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură au încheiat luna lui Faur cu audierea unor lecții publice de înaltă speță, având fericitul prilej de a-l cunoaște și a discuta despre domeniul lor comun de preocupare – arhitectura, cu arhitectul, academicianul, diplomatul Lino BIANCO.

Prima sa vizită în Republica Moldova având loc pe la mijlocul lui decembrie 2018, iată că la nici două luni distanță Excelența Sa Lino Bianco, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Malta în Republica Moldova, cu sediul la București, a acceptat cu drag să vorbească și de la catedra universitară. Și nu una oarecare, ci tocmai cea care ține de domeniul său de specialitate – arhitectura, iar FUA este, precum se știe, principala structură universitară de stat din Republica Moldova dedicată formării cadrelor specializate în domeniul arhitecturii și urbanismului.

„Consider că aceasta este o oportunitate pentru mine, pentru a vă cunoaște pe dumneavoastră și populația din Republica Moldova. Cred  că este foarte important acest lucru, deoarece totul începe de la colaborare”, începu dialogul diplomatul Lino Bianco, după care interveni lin în discuție arhitectul din el, abordând rând pe rând o serie de probleme actuale ale filosofiei și teoriei arhitecturii contemporane, variind de la valorile și percepția arhitecturii la moralitatea proiectării urbane.

Semnificative au fost studiile comparativ-analitice ale edificiilor și orașelor lumii, interlocutorul viitorilor arhitecți de la FUA fiind un specialist de vază, doct în domeniu, cu studii serioase, dar și un doctorat cu teza tocmai privind dezvoltarea orașului Sofia, susținută la Universitatea de Arhitectură, Construcții și Geodezie din capitala Bulgariei. Pledoaria sa pentru cercetare a fost accentuată clar în cadrul vizitei sale la FUA, având mai multe întâlniri cu profesorii și studenții orientate anume spre domeniul cercetării.

Arhitect maltez, academician și diplomat, Lino Bianco este, precum s-a văzut, și un interlocutor special, un om şi un profesionist desăvârşit. Până a deveni ambasador, a fost profesor în Malta și  foarte mult timp a predat istoria și teoria arhitecturii. Profesorii și studenții noștri au fost profund impresionați și onorați să discute despre arhitectură și domeniile conexe cu o asemenea somitate în domeniu.

Are în spate studii în filosofie, dar și în logica matematică la Institutul de Filosofie și Studii Umaniste, în arhitectură și ingineria civilă (inginerie structurală) la Universitatea din Malta; în mineralogia industrială la Universitatea din Leicester, studii postuniversitare la University College London și un master în istoria arhitecturii  la The Bartlett Graduate School. Ca o recunoaștere pentru contribuția sa la arhitectura contemporană, a fost ales profesor la Academia Internațională de Arhitectură din Sofia și a primit titlul Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice Georgiene din Tbilisi. Este membru al Societății Regale de Artă și al Societății Geologice din Londra, membru al Kamra Tal-Periti din Maltași al Camerei Arhitecților din Bulgaria, dar și  Eur. Ing. (Federația europeană a asociațiilor naționale de ingineri).

Arhitect și inginer de profesie, este un rezident permanent la Universitatea din Malta. De asemenea, este profesor la Universitatea de Arhitectură, Geodezie și Geodezie, Sofia. Începând cu anul 1994, a predat în Rusia, Italia și Georgia. Cu ani în urmă, a înființat Lino Bianco & Associates, oferind agențiilor private și publice servicii de consultanță în arhitectură, proiectare urbană și planificare ecologică. Este autorul a peste 250 de rapoarte și publicații tehnice și științifice.

Este, pe drept cuvânt, o enciclopedie vie, deschisă cu toată sinceritatea în fața studenților și profesorilor noștri.

(Visited 5 times, 1 visits today)