Acad. Ion BOSTAN – membru al European Academy of Sciences and Arts din Salzburg

Frunți încrețite de vreme, tâmple încărunțite grăbit, ochi împăienjeniți de lungi căutări… În această atmosferă destinsă ce a domnit în cadrul Simpozionului Complexity & Integration in Nature and Society, organizat de Academia de Științe și Arte din Salzburg, Austria, a fost onorat și omagiat unul dintre cei mai marcanți reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei – academicianul Ion BOSTAN, oferindu-i-se înalta distincție de membru al European Academy of Sciences and Arts!

Prin acest gest demn de toată considerațiunea întreaga Europă și-a exprimat recunoștința față de meritele academicianului Ion BOSTAN, cel care timp de 23 de ani a stat la cârma UTM, transformând această prestigioasă instituție de învățământ superior, unica de profil ingineresc din Republica Moldova, în cea mai mare universitate din republică, triplându-i numărul de studenți și de specialități, urcând-o pe poziții meritorii în topurile mondiale și aducându-i recunoașterea internațională ca universitate de excelenţă în cercetare, inovare și educaţie. Certificatul și insigna Academiei de Științe și Arte din Salzburg vin să completeze impunătoarea listă a meritelor și distincțiilor pe care acad. Ion BOSTAN și le-a înscris în palmares de-a lungul vremii: peste 200 de brevete de invenții apreciate cu 250 medalii de aur, argint și bronz la multiple Saloane Internaționale, publicarea a 20 de monografii și alte 1400 de articole științifice, nenumărate distincții de stat, naționale și internaționale…

Elogiind meritele deosebite ale noului membru al Academiei Europene de Științe și Arte, distinșii oameni de știință europeni au adus în prim-plan și virtutea de a-i fi mereu alături, a-l susține și inspira în permanență la fapte și realizări mărețe a soției domniei sale, Feodora BOSTAN, cea care și de astă dată a fost de nelipsit, primind în locul dlui academician înaltele însemne de membru al acestei prestigioase instituții europene de științe, exprimându-le savanților europeni profunda recunoștință și considerațiune pentru susținerea, în persoana acad. Ion BOSTAN, a întregii științe moldovenești și în particular a domeniului ingineriei.

Doamna Feodora BOSTAN, însoțită de către un alt reprezentant demn de toată aprecierea al UTM, Elena GOGOI, lector universitar în cadrul FAF-FCIM, au fost încântate să-l întâlnească la Salzburg pe primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, Dumitru Dorin PRUNARIU, un mare prieten și Doctor Honoris Causa al UTM, prinzându-i la piept Mărțișorul UTM și declarând că își doresc să vestească astfel întregului Univers, stelelor, Soarelui și Lunii că doar împletite armonios, dragostea și sinceritatea vor salva lumea!

Declarându-se onorate de a se afla printre atâtea nume notorii, somități ale științei, savanți, academicieni, personalități care au făcut istorie prin descoperirile domniilor lor, nume care sunt cunoscute de o lume întreagă, reprezentantele noastre la Salzburg au menționat că acest fapt le responsabilizează, le mobilizează și le motivează să aducă acasă, intacte, emoțiile și spiritul sărbătorii pe care le-au trăit în aceste zile de Mărțișor în Austria, trăiri care ar putea fi exprimate prin mesajul laconic, dar foarte sugestiv: UTM, ai cu ce te mândri!

Academia Europeană pentru Ştiinţe şi Arte este cel mai înalt for ştiinţific european, fondată la Salzburg, Austria, în 1990 şi reprezintă expresia unităţii spirituale a Europei, precum şi a ştiinţei interdisciplinare şi artei la nivel european. Forul academic numără 1500 de personalităţi, în cadrul a şapte secţii: Ştiinţe Umaniste; Medicină; Artă; Ştiinţe Naturale; Ştiinţe Sociale, Economice şi Juridice; Ştiinţe Tehnice şi ale Dezvoltării şi Religiile Lumii. Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte are 12 protectori, 50 de senatori, iar din corpul academic fac parte 29 de laureaţi ai Premiului Nobel.

(Visited 52 times, 1 visits today)