Oficiul Național Erasmus+: ședință de lucru a echipei HEREs

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a organizat vineri, 1 martie 2019, o ședință de lucru cu membrii echipei de experți în domeniul învățământului superior (HEREs) din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată agenda evenimentelor naționale și internaționale cu participarea echipei de experți HEREs, în 2019.

Astfel, pe parcursul anului 2019, la Chișinău, urmează să fie organizate două misiuni de asistență tehnică. Prima vizează impactul TIC și e-learning asupra inovației în predare, cercetare și învățare, iar cel de-al doilea – procedurile de recunoaștere și echivalarea a studiilor și calificărilor.

Un eveniment similar privind îmbunătățirea competențelor profesionale ale staff-ului academic din Republica Moldova a fost organizat în perioada 25-26 februarie, cu participarea a peste 70 de profesori universitari.

În același context, în perioada 13-14 iunie 2019, la Chișinău urmează să se desfășoare, în premieră, un seminar internațional cu participarea echipelor de experți HEREs din 25 de state care au statut de partener în Programul Erasmus+ (Key Action 3: Support for policy reform).

Anual, la nivel internațional, membrii echipei de experți HEREs participă în trei vizite de studiu, un seminar și o conferință finală.

Experții beneficiază de instruire, asistență tehnică, informare și colaborare oferite de EACEA și participă la elaborarea politicilor și reformelor naționale. În scopul perfecționării, HEREs sunt invitați să participe, împreună cu experții UE în domeniul procesului de la Bologna, la conferințe internaționale și seminare regionale pe diverse teme legate de monitorizarea învățământului superior.

În țările cu statut de Partener în cadrul Programului Erasmus+ activează echipe naționale de experți în domeniul reformelor învățământului superior (HEREs), a căror activitate este coordonată de Oficiul Național Erasmus+ din țara în care aceasta activează.

De regulă, echipele naționale HEREs cuprind între cinci și cincisprezece membri, în funcție de mărimea țării și numărul de instituții în învățământ superior care activează în țară. Echipa HEREs in Moldova este formată din 7 reprezentanți ai diferitor instituții de învățământ superior: Nadejda Velișco – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Larisa Bugaian – Universitatea Tehnică a Moldovei, Florentin Paladi – Universitatea de Stat din Moldova, Andrei Popa – Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul, Valentina Prițcan – Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Vlada Lisenco – Universitatea „T. Șevcenko” din  Tiraspol, Cristina Voroneanu – Alianța Studenților din Moldova.

Experții oferă o vastă experiență autorităților locale și părților interesate în reformarea acestui domeniu, contribuind la elaborarea politicilor.

(Visited 30 times, 1 visits today)