Zeci de tineri nerăbdători să înceapă viața de student și-au propus să viziteze Universitatea Tehnică a Moldovei, care, pe 30 martie, si-a deschis ușile pentru elevii claselor absolvente din licee, colegii şi şcoli profesionale din țară. Informându-se despre facultățile și specialitățile UTM, viitorii studenți și-au putut încerca puterile la matematică şi desenul artistic, participând la Olimpiada Tehnică, ai căror câștigători vor obține un an de studii gratuit la UTM.

Citește mai mult

Chiar dacă mai e timp până la BAC, cu atât mai mult până la Admitere, liceenii ar putea să „guste” de pe acum din savoarea vieții de student. În cazul în care îți dorești să faci o carieră în inginerie și alegerea ta este UTM, ai putea chiar azi să-ți vezi împlinit acest vis!

Citește mai mult

Pe 28 martie, Juridice Moldova în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și Centrul de Instruire a Avocaților a Uniunii Avocaților, a organizat la Tekwill o conferință dedicată ultimelor modificări aduse Codului de Procedură Civilă cu genericul „Antivirus împotriva abuzului de drept”.

Citește mai mult

Studenții anului II care urmează programul de studiu „Drept” la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, însoțiți de către conf. univ., dr. Viorica URSU, titularul disciplinei „Dreptul vamal”, au efectuat vizite de studiu la Postul Vamal Chișinău 2 (Cricova) al Biroului Vamal Centru și la Compania de brokeri vamali „Aliner-Service” SRL.

Citește mai mult

Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM a avut o frumoasă extensie și la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, la care au aderat și tineri studioși de la Universitatea Ulster din Londra, Marea Britanie, devenind astfel o conferință internațională.
Citește mai mult

Colectivul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) felicită călduros lectorul universitar

RÂȘCOVOI ALEXANDRU,

Citește mai mult

Conferința tehnico-știinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor desfășurată în cadrul secţiei Urbanism și Arhitectură a subliniat că și la FUA conținutul și valoarea mesajelor științifice sunt la înălțime.

Citește mai mult

Pe 26 martie 2019  a avut loc vizita de monitorizare proiectului Erasmus +  „Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et des réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam)

Citește mai mult

Devenită deja tradițională, Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor constituie o parte integrantă a procesului de studii și cercetare  desfășurat la UTM. Demarându-și lucrările pe 27 martie, cu prezentarea rapoartelor doctoranzilor în baza cercetărilor efectuate în cadrul tezelor de doctorat, ediția din acest an a conferinței tehnico-științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (cu participare internațională) își va ține lucrările până pe 29 martie.

Citește mai mult