- UTM - https://utm.md -

Apel de participare la conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (cu participare internațională)

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 26-29 martie 2019 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Domeniile de lucru ale Conferinţei:

 1. Electronică şi Telecomunicaţii
 2. Energetică și Inginerie Electrică
 3. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Tehnologia Alimentelor
 5. Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
 6. Urbanism şi Arhitectură
 7. Construcţii, Geodezie şi Cadastru
 8. Inginerie Economică şi Business
 9. Textile şi Poligrafie
 10. Ştiinţe Socio-Umane
 11. Limbi Străine

Înregistrarea la Conferință se va face prin completarea Formularului de participare [1], care va fi trimis la adresa ctssmd@conf.utm.md [2] până la data de 5 martie 2019.

Lucrările acceptate şi prezentate pe secţiuni vor fi incluse în volumul Conferinţei.

Nu se percepe taxă de participare.

Lucrările științifice (articole pe 4 pagini format A4 sau teze pe 1-2 pagini) vor fi expediate în perioada 20 februarie – 15 martie 2019, la adresa ctssmd@conf.utm.md [2].

Materialele pot fi prezentate în limba română, rusă sau engleză.

Autorii lucrărilor acceptate spre publicare în volum vor fi invitaţi să prezinte lucrarea în cadrul conferinţei.

Cerințe de tehnoredactare a lucrărilor:

Informaţii suplimentare: E-mail: ctssmd@conf.utm.md [2].

Tel. (+373) 022 23-54-48

(Visited 42 times, 1 visits today)