Facultatea Urbanism și Arhitectură a găzduit o captivantă lecție publică cu genericul: „Soluții de drenare a apelor meteorice de suprafață”, inițiativa și organizarea nemijlocită aparținându-i dnei Natalia CIOBANU, lector universitar în cadrul Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului.

Dna Natalia CIOBANU a găsit înțelegere și susținere din partea companiei germane HAURATON, ai căror reprezentanți au răspuns cu amabilitate invitației de a onora cu prezența această importantă activitate cu o vădită tentă didactică și socială: Alexandru ARGINT – reprezentant HAURATON Moldova, Bogdan APOSTOL – reprezentant HAURATON România.

Lecția a fost inaugurată de către domnul decan al FUA, conf. univ., dr. Sergiu BEJAN. Iar tematica acesteia se regăsește în curricula de studii la disciplinele de studii „Epurarea apelor uzate”, „Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare” pentru specialitățile „Alimentare cu apă, canalizare”, „Arhitectură”, „Design interior”, „Planificare urbană și regională”, ceea ce îi subliniază suplimentar necesitatea și actualitatea.

Facultatea Urbanism și Arhitectură este prezentă pentru al doilea an consecutiv în programul european HAURATON EUROPEAN STUDENT PROGRAM (HESP), urmând ca și anul trecut să fie desemnați trei studenți pentru a participa în luna mai la un training în Germania, localitatea Rastatt. Dat fiind că inițierea acestui program la FUA îi aparține nemijlocit lect. univ. Natalia CIOBANU, d-sa va însoți echipa studenților FUA la trainingul din Germania.

HAURATON își propune integrarea în educație prin dezvoltarea curriculei și pregătirea viitorilor specialiști, având un rol important în îndrumarea și formarea profesională a tinerilor. Programul include studenți din nouă țări – Moldova, Italia, Slovenia, Serbia, Croația, Germania, România, Ungaria, Bulgaria, pentru care sunt organizate lecții teoretice și practice, desfășurate în halele întreprinderii, cu implicarea nemijlocită în procesele de montare, asamblare, testare a materialelor și de prezentare a produselor. Astfel, studenții au ocazia să combine eficient cunoștințele teoretice cu cele practice.

(Visited 30 times, 1 visits today)