Echipa FCIM în cadrul activităților proiectului PBLMD

Proiectul PBLMD are ca obiectiv de a îmbunătăți competitivitatea și angajabilitatea studenților prin formarea competențelor cerute pe piață în baza aplicării metodelor moderne de instruire.

În vederea realizării obiectului de bază la 6 universități participante la proiect au fost adaptate programele de studii cu aplicarea metodelor moderne, cum este PBLMD. Următorul pas în realizarea obiectelor proiectului este dezvoltarea unui proiect interdisciplinar. În realizarea proiectului sunt implcați studenți şi cadre didactice de la 6 universităţi din R.Moldova, care vor identifica anumite probleme și vor investiga, găsind soluții prin prisma cadrului Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Echipele de studenți și de mentori vor fi instruite de cadre didactice de la Universitatea din oraşul Aalborg, Danemarca, în cadrul a șase sesiuni de lucru.

Prima sesiune a avut loc în perioada 22-23 februarie 2019, în sălile dotate în cadrul proiectului PBLMD din cadrul UTM. Ehipa UTM este formată din studenți ce urmează programul de studii Inginerie Software a filierei anglofone a FCIM: Cristofor Fistic, Vasile Gurduza, Onica Mariana, Ina Botnaru și Nadia Cirnat, precum și cadre didactice ale filierei: Dumitru Ciorbă, Călin Rostislav, Mariana Catruc și Elena Gogoi.

Proiectul se va încheia la 12 aprilie 2019.

Foto credit: USMF și Elena Gogoi