Cursurile Allplan BIM, demarate la Facultatea Urbanism și Arhitectură, sunt ținute de către instructorul din cadrul companiei Allbim.net România, Gabriel-Răzvan Sava.

Cursurile au menirea de a aduce la cunoștința studenților noutățile din domeniul BIM (Building Information Modeling): soluții de proiectare, bune practici, alte subiecte de interes.

Fiind deja la curent cu faptul că Allplan (un pachet de programe CAD) poate fi utilizat pentru crearea de modele de arhitectură și calcul structural, cu determinarea cantităților și a costurilor pentru orice etapă a proiectului, având capacitatea de a suporta peste 50 de formate de fișiere pentru import/export (inclusiv formate standard PDF și IFC, dar și DWG, DXF, DGN), studenții vor descoperi și soluțiile interdisciplinare Allpan în proiectarea BIM.  Este vorba de  tehnologii moderne, cu componente orientate pe modele unice 3D, care permit captarea digitală a tuturor datelor relevante construirii, combinate și conectate în rețea într-un model inteligent: arhitectură, structura, echipament tehnic de construcție, proprietăți fizice, design. Prin eficientizarea procesului de planificare, Allplan contribuie la reducerea costurilor încă din faza de proiectare, aducând funcțiuni complet noi în modelarea 3D, simplificând crearea modelelor structurale BIM și făcând fluxul de lucru mai eficient și mai intuitiv.

BIM vine în sprijinul arhitecților, inginerilor, contractanților și administratorilor, facilitând vizualizarea, modificarea planșelor, specificații cantitative, verificări de interferențe și simulări ale comportamentului clădirilor. Un exemplu în acest sens este posibilitatea stabilirii comportării clădirii în timp, din punct de vedere al consumului de energie, încă din faza de proiectare.  Altfel zis, BIM reprezintă viitorul arhitecturii, ingineriei și construcțiilor.

Cursurile se înscriu în setul de activități demarate în cadrul concursului internațional C A S A, la care participă studenți din anul II, specialitatea „Arhitectură”.

 

(Visited 39 times, 1 visits today)