Sinergie constructivă privind reformarea studiilor de doctorat

Centrul de Reușită Universitară – Centre de réussite universitaire (CRU) din cadrul Universității Tehnice a Moldovei a găzduit o activitate tip formare cu genericul „Recherche doctorale entre changement et qualité” – „Cercetarea de doctorat între schimbare și calitate”, desfășurat în parteneriat cu Antenne Chisinau Auf Eco.

Salutați în deschiderea acestei importante activități de către dr., conf. univ. Rodica Siminiuc, șefa Direcției Doctorat și Postdoctorat, UTM, și dr., conf. univ. Carolina Timco, șefa Serviciului Relații Internaționale, UTM, reprezentanții instituției-gazdă, dar și ai USM, USMF, UASM, au abordat subiecte de maximă importanță în domeniu: internaționalizarea studiilor doctorale, stagii de cercetare, burse, convenții de cotutelă; avantajele noii legislații doctorale; reformele doctorale din Republica Moldova în context european; impatul reformei de doctorat asupra asupra cercetării doctorale; contribuția doctoranzilor la vizibilitatea internațională; procedura de susținere a tezei de doctorat; precum și drepturile și obligațiile studenților-doctoranzi.

A fost un dialog constructiv, susținut prin sinergia unor specialiști-lideri în domeniu – Mariana CerepanovaNina PutunteanAna Cozari, Ala David, dar și Ludmila Armasu-Cantir – pe post de antrenor.

Acțiunea a culminat cu înmânarea certificatelor de absolvire a cursului, la primirea cărora participanții au exprimat sincere mulțumiri pentru gazdelor, partenerilor și colegilor de formare pentru această activitate deosebit de importantă și utilă.

(Visited 90 times, 1 visits today)