Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019 sau semestrul I al anului universitar 2019-2020.

Stagiul reprezintă 5 zile de predare/teaching.

Dosarele pot fi depuse, până la  25 martie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii UA. Selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură (UTM, FUA, bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9, Decanat).

Rezultatele selecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iași, România.

COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ LA STATUTUL DE CADRU DIDACTIC ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass+ fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iași, România.

CRITERII DE SELECȚIE:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
Calendar concurs selecție Informații suplimentare
25.02.2019-22.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

26.03.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, UTM, FUA, bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9, Decanat)
26.03.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
26.03.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iași, România pentru evaluarea finală  

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici:  Anunt

(Visited 57 times, 1 visits today)