Centrul de Informații Universitare a anunțat finaliștii celei de-a XXIII-a ediții a programului „Burse de Merit”, organizat cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SĂ și Orange Moldova, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.

Printre cei 50 de învingători se regăsesc și 11 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei: 9 de la ciclul I, Licență – Olga ARHIRI, Cristina BELENIUC, Ernest BÎTCA, Dumitru CALCATINIUC, Daria GOLNEVA, Mihaela HÂNCU, Pavel MOROZAN, Anna TCACENCO, Ana-Maria TERTEA; iar alții 2 de la cilcul II, Master – Daniela LUNGU și  Mirabela TARAI.                                                                                 

Cei mai buni studenți și masteranzi din țară vor beneficia de 50 de burse în valoare de 12000 MDL fiecare.

În cadrul acestei ediții a concursului și-au depus dosarele 221 studenți de la 18 instituții de învățământ superior din RM, iar în rezultatul  evaluării dosarelor de aplicare și a prestației candidaților la o probă scrisă, 35 de studenți din ultimul an de studiu, ciclul licență (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate) de la 9 instituții și 15 studenți din primul an de studii, ciclul masterat (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate) de la 7 instituții din țară au devenit finaliștii programului „Burse de Merit” din acest an.

Cei 50 de învingători au fost selectați de către o Comisie Independentă de Experți, constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunității academice și societății civile. În total, pe durata celor douăzeci și trei ediții ale programului, peste 5700 studenți au participat la concurs, dintre care 1500 au beneficiat de Burse de Merit.

Sincere felicitări, dragi Bursieri de Merit!

(Visited 8 times, 1 visits today)