Întrunind elevi din 13 raioane și municipii, Concursul Naţional de Ştiinţă şi Inginerie Mold SEF (Moldova Science and Engineering Fair) și-a deschis, ieri, cea de-a VII-a ediție în incinta Liceului Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” din Chișinău.

La ediția din acest an a concursului au fost depuse 72 de proiecte la trei categorii tematice: științe și matematică, științe aplicate și tehnologii informaționale. Trei proiecte urmează a fi selectate și înaintate pentru participarea la Concursul Internațional Intel ISEF, care se va desfășura în luna mai în Statele Unite ale Americii.

Universitatea Tehnică a Moldovei este reprezentată în comisia de jurizare a concursului de către prorectorul Dinu Țurcanu – categoria „Tehnologia informaţiei”, dr. ing., conf. univ. Rodion Ciupercă și dr. ing. Pavel Nicolaev – categoria „Ştiinţe aplicate”.

Concursul îşi propune identificarea și dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei și științelor naturale, științelor tehnice și de inginerie. Iar prezența celor doi profesori ai UTM, dincolo de o jurizare obiectivă și imparțială, ar putea să-i inspire pe elevii pasionați de disciplinele tehnice și inginerie să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei – unica de profil ingineresc din Republica Moldova.