- UTM - https://utm.md -

Ana VLASENCO – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent:  Ana VLASENCO

Conducător ştiinţific: dr. în șt.tehn., conf. univ., Vasile CHIRIAC

Consiliul ştiinţific specializat: D 262.01-10, Universitatea Tehnică a Moldovei

Tema tezei: Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova

Specialitatea: 262.01 – Geodezie și tehnologii geoinformaționale

Data: 22 martie 2019, Ora: 12:00

Local: mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 41, blocul 10 (UTM), aula 113

Principalele publicaţii ştiinţifice. La tema tezei au fost publicate 13 lucrări științifice, printre care: două articole într-o revistă internațională; două articole ca singur autor în reviste recenzate de circulaţie naţională; nouă articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale și naționale, dintre care patru ca singur autor.

Descarcă Autoreferatul tezei [1]

Descarcă Teza [2]

(Visited 4 times, 1 visits today)