Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), Romănia, în cadrul programului Erasmus+. UBc oferă o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare).

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare.

Dosarele pot fi depuse, până la 18 februarie 2019 inclusiv, la Serviciul relații internaționale din cadrul UTM. Selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), Romănia.

Detalii despre oferta academică:  Domenii: Business and administration, ICTs, Environmental protection technology, Electricity and energy, Electronics and automatisation, Mechanics and metal trades, Food processing.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România.

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
Calendar concurs selecție Informații suplimentare
14.02.2019-18.02.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

      Serviciul Relaţii Internaționale

Conf. univ., dr. Cristina POPOVICI,

cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

19.02.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1100, bir. 1-203)
19.02.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
19.02.2019 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), Romănia pentru evaluarea finală  

 

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt

(Visited 37 times, 1 visits today)