Studenții Facultății Energetică și Inginerie Electrică (FEIE), care urmează programul de licență „Electroenergetica”, beneficiază de un curs captivant despre utilizarea eficientă a energiei electrice, ținut de către profesorul Radu PORUMB – conf., dr. ing. la Facultatea de Energetică a Universității Politehnica din București (UPB). 

Profesorul Radu PORUMB le-a vorbit studenților FEIE despre importanța și tendințele actuale ale domeniului și noile reguli în utilizarea energiei electrice, despre procesele tehnologice moderne și soluțiile privind consumul eficient de energie, dar și despre valorificarea energiilor regenerabile. Iar drept instrument de lucru în domeniu le-a propus programul ETAP – un set de module integrate, care permit calculul, proiectarea, simularea și chiar monitorizarea în timp real a instalațiilor electrice, orientându-i în operarea aplicațiilor acestuia.

Domeniul este unul prioritar, utilizarea energiei electrice fiind un proces care a stat la startul dezvoltării tehnologice și determină progresul pe termen lung. Prin posibilitățile de generare, stocare și utilizare eficientă a energiei, industria cunoaște un salt uriaș pe multiple planuri. Totodată, la nivel social se resimte tot mai pregnant nevoia de îmbunătățire a stării mediului înconjurător, ca o condiție sine qua non a creșterii calității vieții, sectorul energetic fiind unul din principalii piloni ai mecanismelor de control a surselor de poluare. Altfel zis, utilizarea eficientă a energiei electrice reprezintă un resort vital și pentru protecția mediului.

Este un mare atu pentru studenții FEIE să beneficieze de acest contact direct cu un profesor-savant în domeniu. Absolvent al promoției-2001 (secția Electroenergetică), iar în prezent cadru didactic în domeniul Sisteme Electroenergetice la Universitatea Politehnica din București, Radu PORUMB a obținut în 2005 titlul de doctor în specialitatea Inginerie Electrică, la Politecnico di Torino, Italia. De-a lungul activității sale didactice a avut o colaborare strânsă cu specialiști din sistemul electroenergetic, participând la numeroase studii și cercetări în domeniile utilizării eficiente a energiei electrice, calității energiei electrice și generării distribuite. Cele peste 90 de lucrări publicate în reviste de specialitate din România și alte țări, precum și cele 6 cărți de specialitate adresate studenților, dar și profesioniștilor din sistemul electroenergetic conțin informații importante pentru pregătirea specialiștilor în domeniu. Activitatea sa de cercetare a cuprins peste 50 de proiecte desfășurate în România și pe plan internațional, fiind coordonatorul UPB pentru proiectul FP7 – SiNGULAR. Coordonează activitatea Laboratorului de Utilizarea și Calitatea Energiei Electrice, Departamentul Sisteme Electroenergetice din cadrul Facultății de Energetică a UPB. Are contribuții importante în analiza teoretică și experimentală a problematicii ridicate de eficiența energetică și calitatea energiei electrice. E o somitate în domeniu, pe care suntem mândri să o cunoaștem.

(Visited 4 times, 1 visits today)