Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: Alexandru CÎRLAN

Conducător științific:  dr. în șt.tehn., conf. univ.,  POLCANOV Vladimir

Consiliul științific specializat: D 211.02-11, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rașid BURTIEV, președinte CŞS, dr. hab. în șt. fiz. mat, cerc. șt., Academia de Științe a Moldovei;

Vasile GRAMA, secretar științific CŞS, dr. în tehn., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

RUSU Ion, dr. hab. în tehn., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

ARAD Victor, dr. ing., prof. univ., Universitatea din Petroșani, Romania;

BOGDEVICI Oleg, dr. șt. geol., conf. univ., Academia de Științe a Moldovei;

Referenții oficiali:

Gheorghe GUGIUMAN, dr. ing., prof. univ., Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iași, România;

Ghenadie SÎRODOIEV, dr. în tehn., conf. univ., Academia de Științe a Moldovei.

Tema tezei: Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiune-deformație a terenurilor de fundații

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii

Data: 15 martie 2019

Ora: 14:00

Local: mun. Chișinău, bd. Dacia, 41, incinta Universității Tehnice a Moldovei, bl. 10, aula. 113

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului 8 lucrări, printre care: 5 – în reviste recomandate de CNAA; 3 – în culegeri internaționale; 2 – fără coautor.

Autoreferatul

Teza