Universitatea Tehnică a Moldovei este prima instituție publică din Republica Moldova – membru cu drepturi depline al Asociației Universităților Europene. 

În data de 25 ianuarie 2019, Consiliul Asociației Universităților Europene, a examinat și acceptat cererea UTM de a deveni membru cu drepturi depline al Asociației.
Asociația Universităților Europene este o asociație universitară, care reprezintă peste 800 de universități din 47 de țări din spațiul european al învățământului superior, precum și 33 de consilii naționale ale rectorilor. EUA are un rol crucial în implementarea Procesului Bologna și în definitivarea politicilor UE în domeniul educație, cercetare, inovare. Prin activitatea sa la nivel european și național, EUA se asigură că vocea independentă a universităților europene este auzită.
Ca membru al EUA, UTM va fi informată despre evenimentele, tendințele și politicile Spațiului European al  Învățământului Superior și Cercetării. UTM va putea beneficia de diverse servicii pe care le oferă Asociația, cum ar fi conferințe, sesiuni de instruire, evaluări instituționale și acces la rețeaua EUA.
Calitatea de membru cu drepturi depline îi oferă UTM posibilitatea  să participe la activitățile și proiectele EUA, astfel contribuind direct la prezența și influența mediului academic în Europa.