CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica București, România în cadrul programului Erasmus+. UPB oferă o bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Master ai Facultății Textile și Poligrafie (Programul de master Design și Tehnologii Poligrafice) și Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și TransporturiUniversităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Valoarea bursei pentru student este de 800€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 14 februarie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţilor FTP și FIMIT respectiv. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale UTM (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Politehnica București, România, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul II de studii Master, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0212 Fashion, interior and industrial design; 0715 Mechanics and metal trades; 0716 Motor vehicles, ships and aircraft; 0722 Materials (glass, paper and wood).

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
  3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  4. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
  5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
  6. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire.
  7. Scrisoare de intenție.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei

 

  1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 

  1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Calendar concurs selecție Informații suplimentare
08.02.2019-13.02.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale FTP

Angela SCRIPCENCO, conf. univ., dr.

Email:  angela.scripcenco@adm.utm.md

 

Coordonator relații internaționale FIMIT

Iulian MALCOCI, conf. univ., dr.

Email: iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

14.02.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale, UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203)
14.02.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
14.02.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Politehnica București, România pentru evaluarea finală  

 

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt

(Visited 92 times, 1 visits today)