- UTM - https://utm.md -

O nouă abordare a dezvoltării și promovării programului de studii IMC

Deși e abia început de februarie și s-ar părea că până la admitere mai e timp, profesorii Departamentului Inginerie Electrică din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, implicați în predarea programului de studii „Inginerie și Managementul Calității” (IMC) și-au propus o nouă abordare a dezvoltării și promovării programului și identificarea unor soluții pentru stoparea reducerii drastice a contingentului de studenți, care ar putea conduce în câțiva ani la o criză de specialiști calificați în domeniu. 

La dialog au participat profesori ai departamentului de profil, conducerea FEIE, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri în domeniu.

Conf. univ., dr. Ilie Nucă, șef Departament Inginerie Electrică; conf. univ., dr. Alexandru Tarlajanu, director program IMC; dr. Victor Gropa, decan FEIE, conf. univ., dr.  Andrei Chiciuc, președinte ANACEC; Serghei Ceapa, vicedirector, Institutul Național de Metrologie; Iurie Friptuleac, manager tehnic, întreprinderea „Rohe Service”, lector universitar, dar și alți vorbitori au abordat problema prin prisma intensificării și diversificării activităților de recrutare a absolvenților din licee și colegii, o soluție fiind vizitele comune ale profesorilor și reprezentanților întreprinderilor în licee și colegii pentru a-i convinge pe viitorii candidați la studii să aleagă o carieră în metrologie, standardizare, ingineria calității, evaluarea conformității,  domenii care se regăsesc în programul de studii IMC și care sunt foarte solicitate pe piața muncii. Altfel zis, întreprinderile să-și promoveze profilurile din perspectiva locurilor de muncă pe care le oferă, a condițiilor de remunerare, formare continuă și avansare în carieră.

Cu suportul acelorași reprezentanți ai întreprinderilor ar putea fi organizate și vizite ale elevilor la facultate, unde aceștia s-ar putea convinge de condițiile moderne de studii. Programul de studii este asigurat de către 3 profesori universitari, 5 conferențiari, 4 lectori asistenți, 2 ingineri, 1 tehnician, care-și împărtășesc experiența și cunoștințele printr-un program de studii interactiv și interdisciplinar. Studenții au posibilitatea de a îmbina teoria cu inovația și creativitatea tehnică în cadrul a 11 laboratoare dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator și dispozitive pentru studii şi activități ştiinţifice,4 săli de calculatoare cu conexiune la internet, centrelor universitare „Energie Plus” (în domeniul surselor renovabile de energie), „Metronom”  (în domeniul metrologiei, certificării şi asigurării calităţii), Centrului de consultanță, expertiză și proiectare în electroenergetică.

Însă, în pofida condițiilor de studii excelente, situația demografică din ultimii ani își lasă amprenta în aulele universitare, reducând drastic contingentul de studenți. În anul curent programul de studii IMC va lansa o promoție de 12 absolvenți la secția cu frecvență și alți 10 – la frecvență redusă, aceasta însă riscând a fi ultima, deoarece la anii II și III nu s-au putut forma grupe academice, iar cea de la anul I ar putea desființată din același motiv al insuficienței de studenți. Lipsa absolvenților în următorii ani va reduce simțitor și rezerva tinerilor specialiști calificați în domeniu, deci ar putea să afecteze nu doar mediul academic, dar și pe cel economic, prezentând un risc major.

Pentru promovarea domeniului infrastructurii calității și formarea contingentului necesar de specialiști de înaltă calificare participanții la dialog au convenit să-și unească forțele în asigurarea atractivității specialității IMC prin: solicitarea aprobării de către ministerul de resort a cotei anuale de 25 de studenți la secția cu frecvență și 15 – la secția cu frecvență redusă; actualizarea planului de învățământ; elaborarea unui program nou de licență cu accent deosebit pe partea tehnică și IT, care să includă în mod obligatoriu studierea de aplicații, soft-uri și limbaje de programare specifice domeniului de specialitate; demararea neîntârziată a activităților de promovare a domeniului infrastructura calității și de recrutare a viitorilor candidați la studii, începând cu luna februarie a anului curent.

Mediul de afaceri a fost reprezentat la acest dialog de către ANACEC, Institutul Național de Metrologie, Institutul de Standardizare din Moldova,  Centrul Metrologie Aplicată și Certificare, Agenția Protecției Consumatorilor, întreprinderile „Termoelectrica”, „Apă-Canal”, „Gas Natural Fenosa”, „Rohe Service” ș.a.