Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare a dat startul unui nou val de evaluări externe la Universitatea Tehnică a Moldovei, în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență.

Astfel, în perioada 4-6 februarie, trei comisii de evaluatori externi ai ANACEC au demarat procesul de evaluare în vederea acreditării a cinci programe de studii superioare de licență:
✔Design și tehnologii poligrafice;
✔Design vestimentar industrial;
✔ Mașini și sisteme de producție;
✔ Mașini și instalații frigorifice, sisteme de climatizare;
✔ Design industrial.

Totodată, au fost supuse autorizării de funcționare provizorie și două programe de studii superioare de licență/master:
✔Ingineria designului de produs;
✔Managementul proiectelor în construcții.