În situația în care consumul excesiv de resurse energetice impune la  nivel global valorificarea surselor de energie regenerabilă, reducerea consumului de energie din surse fosile și a emisiilor de CO2, Universitatea Tehnica a Moldovei își asumă rolul de iniţiatoare şi promotoare a soluţiilor energetice inovatoare.

Conceptul consumului eficient de surse energetice şi primele rezultate obţinute în acest sens au fost prezentate studenţilor cazaţi în căminul nr. 1 în cadrul unui eveniment organizat la FabLab Chișinău. Studenții au aflat că montarea contoarelor smart ADD Grup în căminul lor are ca scop monitorizarea și măsurarea inteligentă a consumului de energie electrică. Lucrările au fost realizate de către studenţii Facultății Energetică și Inginerie Electrică (FEIE), fiind îndrumaţi de către ing. Octavian Mangos (șef laborator, Departamentul Inginerie Electrică, FEIE) și Oleg Sargu (şef Eficientizarea Resurselor, UTM), cu susținerea nemijlocită acordată de către Dorin Trofimciuc (şef Direcţia Tehnică, UTM) în vederea aprovizionării cu materialele şi instrumentele necesare.

Analiza datelor înregistrate va permite identificarea politicilor optime privind consumul eficient al energiei electrice în continuare. Iar implicarea studenților în aceste activități le oferă oportunitatea de a fi parte a acestor schimbări inovatoare menite să contribuie la soluționarea problemei consumului excesiv de resurse energetice.