- UTM - https://utm.md -

La mulți ani, domnule profesor Alexandru RUSU!

Alexandru RUSU, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Fizica, împlinește astăzi onorabila vârstă de 70 de ani de la naștere și 44 ani de activitate didactică și științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei. Cu acest prilej, colaboratorii Departamentului, prietenii și discipolii îi exprimă cele mai alese sentimente de respect și recunoștință pentru efortul depus de-a lungul anilor pe tărâmul științifico-didactic, dorindu-i multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinerețe în suflet și realizări frumoase în continuare!

După absolvirea Facultății de Fizică din cadrul USM la specialitatea „Fizica teoretică și matematică”, a urmat doctorantura la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe din Moldova (1975-1979). În 1980 a susținut teza de doctor în științe fizico-matematice cu tema „Efecte cinetice în sisteme de purtători de sarcină, excitoni și biexcitoni de înaltă densitate în semiconductoare”.

La Universitatea Tehnică a Moldovei activează din 1975: asistent la Catedra matematică (1975-1977), asistent (1977-1980), lector superior (1980-1991), conferențiar universitar (din 1991) la Departamentul Fizica.

În perioada 1986-1989 a fost profesor de fizică la Institutul Tehnic Militar din Havana, Republica Cuba. Revenind în Republica Moldova, a deținut mai multe funcții: 1994-1998 – prodecan al Facultății Electronică și Telecomunicații; 1998-1999 – viceministru la Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova; 2009-2018 – șef Departament Fizica.

În activitatea științifică s-a axat pe cercetarea sistemelor de excitoni și biexcitoni la nivele înalte de excitare în semiconductoare, iar în ultima perioadă interesele sale sunt legate de aplicarea tehnologiilor informaționale în experimentul fizic didactic, atât din ciclul preuniversitar, cât și cel universitar. A proiectat și realizat instalația unificată de laborator „Trusa de mecanică asistată de calculator”, care permite efectuarea a circa 70 de experiențe de mecanică o serie de lucrări de laborator, proiectând diverse aparate de măsură a mărimilor fizice interfațate calculatorului.

Realizările sale metodice și științifice sunt reflectate în peste 110 publicații, inclusiv 5 manuale, 1 compendiu, 4 cicluri de prelegeri și 4 culegeri de probleme.

Pentru merite profesionale deosebite, Senatul UTM l-a desemnat Laureat al anului universitar 2003-2004 în domeniul activității didactice, iar cu prilejul celei de-a 50-a aniversari a UTM, pentru activitatea științifico-didactică prodigioasă și contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, i-a fost acordată distincția supremă a UTM – Insigna de Onoare și Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova.

La mulți ani frumoși, fericiți și plini de împliniri, domnule profesor Alexandru RUSU!