- UTM - https://utm.md -

FIEB: evaluări finale la ciclul II, master

Programul „Administrarea afacerilor” (FIEB, 90 credite) este destinat absolvenților care au acumulat la licență cel puțin 240 de credite transferabile. La program s-au înscris 30 de persoane, inclusiv 5 studenți (20%) la studii cu taxă, iar 25 (80%) au obținut, prin concurs, finanțare bugetară. La susținerea finală a tezei de master au ajuns 16 persoane: 14 urmând studii finanțate de la bugetul de stat (56%) și 2 – prin contract (40%). E mult? E puțin? I-am solicitat să se pronunțe pe marginea acestui subiect pe conf. univ., dr. Nicolae Țurcanu, conf. univ., dr. Rina Țurcan și Marcela Botnaru, responsabil master, FIEB.

Pentru că la UTM, inclusiv la Facultatea Inginerie Economică și Business (FIEB), se operează întotdeauna cu cifre concrete, comentariile gen „e mult” sau „puțin” ar putea să pară ambigue. Totuși, studiile și rezultatul acestora se vor afla mereu în vizorul celor interesați. Pentru FIEB, de exemplu, este apreciabil faptul că majoritatea masteranzilor sunt absolvenți de la diferite facultăți inginerești ale UTM, iar cca 15% – de la alte universități, cu toții dornici să urmeze studii avansate în Antreprenoriat, Management financiar, Management strategic, Managementul resurselor umane; Tehnologii informaționale, Marketing imobiliar, industrial și alte domenii imperios necesare privind administrarea afacerilor moderne. E și firesc, programul de studii respectiv se bucură de o atenție deosebită. Inclusiv pentru că reprezintă o sursă de consolidare a efectivului de masteranzi ai Facultății Inginerie Economică și Business, care la ciclul licență beneficiază de programe apreciate doar cu 180 credite: Business și administrare, Marketing și logistică, Contabilitate. Anual, 50-60 de absolvenți ai FIEB își pot continua studiile la programe de master de 120 credite: Administrarea afacerilor, Economia afacerilor imobiliare, Marketing industrial. Tocmai de aceea rezultatul de 16 absolvenți din 30 admiși inițial la studii este unul firesc, normal, dar care trebuie și poate fi îmbunătățit, ținând cont de exigențele sporite față de calitatea studiilor la FIEB, inclusiv la Departamentului Economie și Management.

Cum apreciază calitatea acestui program Comisia de examinare a tezelor de master? Care sunt opiniile absolvenților privind diversele aspecte ale studiilor reflectate în sondajele anonime, efectuate după evaluarea finală?

Tematica tezelor este diversă. Repetarea temelor este exclusă. De regulă, masterandul își alege tema și conducătorul, pornind de la interesele proprii de dezvoltare a carierei profesionale. Conducătorii de master sunt specializați în anumite subiecte de cercetare și pot oferi asistență în rezolvarea problemelor reale din firma în care este angajat masterandul. Practic, 100 % din absolvenți au urmat stagii de documentare în cadrul unităților economice și au solicitat teme care sunt de actualitate practică și științifică la nivel de sector sau firmă, întreprindere, instituție.

De exemplu, Corina Castraveț și-a ales tema „Analiza competitivității în industria ușoară”, Mihaela Buca – „Strategia de creștere a competitivității întreprinderii” (conducător: Maria Gheorghiță, prof. univ., dr.). Comisia de examinare a apreciat aceste lucrări ca fiind excelente și le-a recomandat masterandelor să-și continue cercetările la ciclul III, Doctorat.

Viviana Călin a optat pentru o cercetare de master privind „Evaluarea bunurilor imobile în scop de asigurare”, Andrei Rusu – pentru „Evaluarea bunurilor imobile în scop de garantare a împrumuturilor” (conducător: Nicolae Țurcanu, conf. univ., dr.). Sesizând experiența lor de specialiști angajați deja în producție, împletită în mod fericit cu specializarea științifică a conducătorului lor, comisia le-a recomandat, de asemenea, să-și continue cercetările la doctorat.

„Perfecționarea managementului în instituțiile medicale prin dezvoltarea tehnologiilor informaționale” este un subiect de mare actualitate pentru beneficiarii serviciilor medicale. Ion Dînga și-a propus să-l investigheze sub conducerea științifică a conf. univ., dr. Rafael Ciloci. Ambii fiind absolvenți ai Facultății CIM, s-au exprimat în cunoștință de cauză și succesul le-a fost garantat.

Mereuță Constantin a studiat „Marketingul construcțiilor în Republica Moldova” (conducător: conf. univ., dr. Alina Strătilă). Chiar dacă pe parcursul studiilor a înregistrat o reușită sub media generală, experiența sa de responsabil de marketing la un dezvoltator activ pe piața construcțiilor, dar și dexteritățile deosebite de comunicare (competență profesională în Marketing) l-au ajutat să convingă Comisia și a obținut o apreciere înaltă. Apropo, Marketingul construcțiilor, ca și curs integrativ la interferența economiei, ingineriei, sociologiei și eticii, nu se predă nici la ciclul licență, nici la cel de master. Nici la UTM, dar nici la alte universități din Republica Moldova.

Alexandru Scripcari a abordat în teza sa de master „Etica antreprenorială: probleme și perspective” (conducător: conf. univ., dr. Valentin Sverdlic). Alexandru își conduce propria afacere și consideră că etica afacerilor în Republica Moldova și nu numai constituie o problemă foarte actuală. Și-a propus să elaboreze un cod de etică pentru afaceri, unde a inclus principiul priorității eticii asupra performanței și a arătat legătura dintre etică și poluarea mediului. Concluzie: Etica afacerilor ar fi o oportunitate de unitate de curs la master.

De altfel, practica de alegere a temei și a conducătorului științific al tezei este net superioară modelului administrativ, conform căruia dacă un doctor în economie poate conduce orice temă aleasă de student sau poate preda orice curs. Cu toate acestea, Comisia a constatat, ca observație minoră, că în unele teze predomină aspectele teoretice în detrimentul soluțiilor practice. De altfel, aceasta coincide cu opinia studenților despre conținutul prelegerilor și activităților practice ale profesorilor. Dacă prelegerile (teoretice) sunt apreciate ca excelente și satisfăcătoare de către 100% din respondenți, atunci seminarele – doar de către 87% din participanții la sondaj.

Totodată, Comisia a apreciat nivelul înalt de profesionalism al cadrelor didactice. La fel, și studenții consideră că unul din punctele tari ale Programului sunt profesorii. La întrebarea „Enumerați trei profesori ai căror prestație și profesionalism v-au marcat decisiv formarea profesională și cu care ați dori să continuați colaborarea” ultimele două promoții de absolvenți au alcătuit următorul TOP: 1 – Rafael Ciloci, conf. univ., dr., decan FIEB; 2 – Nicolae Țurcanu, conf. univ., dr.; 3 – Vasile Mamaliga, conf. univ., dr. În preferințele studenților figurează constant și profesorii Maria Gheorghiță, Larisa Bugaian, Alina Strătilă, Rina Țurcan ș.a.– în total 14 nume. Un alt fapt de remarcat este că la FIEB și în general pe Universitate se promovează meritocrația. Profesorii, apreciați de studenți ca cei mai buni, ocupă sau au ocupat funcții de conducere. Primii trei din TOP – sunt sau au fost decani. Prof. Maria Gheorghiță este secretar al Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională. Prof. Larisa Bugaian este prorector finanțe și relații internaționale.

Evaluatorii apreciază cunoștințele absolvenților ca fiind profunde și subliniază aptitudinile de exprimare verbală – o concluzie ce coincide cu părerea studenților. La întrebarea „În ce măsură cunoștințele obținute pe parcursul anilor, au corespuns așteptărilor dvs.?” promoția-2018 a răspuns: au fost depășite (7%) și au corespuns așteptărilor (93%)! Este un indicator excelent! Pentru comparație, în cazul promoției-2017 acest indicator este de 90%.

Studenții remarcă și faptul că sunt satisfăcuți de disciplinele incluse în planul de învățământ. 40 la sută din reprezentanții promoției-2018 au răspuns „Da”, iar 53% – „Da, parțial”. Iar promoția-2017 a fost mai tolerantă: „DA” – 80% și „Da, parțial” – 20%.

Comisia apreciază activitatea organizatorică a structurilor de conducere. La fel și studenții – 67% consideră că suportul acordat de Secția studii Master, UTM, decanatul FIEB și departamentul de profil este excelent și bun, iar 33% apreciază aceasta activitate ca fiind satisfăcătoare.

Ce soluții de îmbunătățire a Programului propun studenții? 87% (promoția-2018) și 80% (promoția-2017) susțin că ar fi necesară și instruirea la distanță (e-learning). Unii nu sunt de acord cu orarul după ora 17.00 și propun includerea zilelor de sâmbătă și duminică, iar alții optează pentru mai multe discipline de marketing. De asemenea, se propune digitalizarea disciplinelor, implementarea mai multor softuri, așa cum se procedează în firmele moderne – ideea coincide cu inițiativa rectorului UTM Viorel Bostan, inclusă în Planul operațional de activitate al UTM.

În economia de piață studenții sunt clienții noștri. Îi putem menține doar oferindu-le un învățământ de calitate. Programul de master analizat este solicitat atât de către absolvenți ai FIEB, ai diferitelor facultăți ale UTM, dar și ai altor instituții de învățământ superior, inclusiv la compartimentul studii prin contract, cu plată – deci este atractiv. Pentru a-l extinde și a atrage candidați nu doar din capitală, dar și din alte localități, se propune dezvoltarea învățământului la distanță – cu frecvență redusă. Este o dovadă a spiritului managerial și antreprenorial la FIEB, ceea ce definește, de altfel, o facultate specializată în economie, mai bine zis, în inginerie economică, care se regăsește doar la UTM.

(Visited 2 times, 1 visits today)